Strefa wiedzy

UPO - jest to Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formie formularza, umożliwiające potwierdzenie że elektroniczne zeznanie trafiło do Urzędu Skarbowego.  Po wysłaniu deklaracji w sposób elektroniczny, podatnik otrzyma informację zwrotną zawierającą numer referencyjny. Data uzyskania Urzędowego Poświadczenia Odbioru określa moment złożenia formularza oraz potwierdza fakt że druk trafił do urzędu. Poświadczenie odbioru należy przechowywać przynajmniej przez 5 lat do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Powiązane tagi