Strefa wiedzy

Urząd Skarbowy - jednostka Krajowej Administracji Skarbowej, obsługiwana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego będącego organem administracji niezespolonej i podlegającemu Ministrowi Finansów. Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego przy pomocy zastępców naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

Powiązane tagi