Strefa wiedzy

Darowizna - umowa na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Obdarowany nie musi nic świadczyć w zamian za uczynioną darowiznę.  Świadczenie na rzecz obdarowanego może polegać w szczególności na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, zapłaty określonej sumy pieniężnej, czy zwolnieniu obdarowanego z długu.

Powiązane tagi