Strefa wiedzy

Działalność charytatywna- ogół działań i podjętych czynności w szczególności przez organizacje charytatywne, polegające na wspieraniu  osób biednych oraz potrzebujących pomocy. Chęć niesienia pomocy innym w takim rozumieniu charakteryzuje się bezinteresownością, dobroczynnością .

Powiązane tagi