1 i 2 listopada pod lupą… prawnika

31 października 2019

Praktycznie każdy aspekt naszego życia regulują ramy prawne. Sprawdź co na temat Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego oraz funkcjonowaniu cmentarzy – podpowiada ekspert HaloPrawo.pl

Potrzebujesz porady od prawnika na już? Nie trać czasu – w HaloPrawo.pl skorzystasz za jedyne 50 pln z telefonicznej porady prawnej w dogodnym dla Ciebie terminie. Bez kolejek i umawiania się na rozmowę z adwokatem.

Dzień wolny od pracy

Dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada należy do dni zaliczanych jako wolnych od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.o dniach wolnych od pracy, (Dz.U.2015.90 t.j.). Z kolei dzień Zaduszny, czyli 2 listopada dniem takim już nie jest i wobec tego osoby, których harmonogram i czas pracy zakłada pracę w sobotę, w tym roku będą musieli pójść do pracy. Ewentualnie jeszcze pozostaje możliwość zgłoszenia urlopu na żądnie. Pracodawca bowiem jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym urlopu tego rodzaju, przy czym, Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Kto odpowiada za cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Natomiast utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych. Jeśli masz zastrzeżenia możesz je zgłosić do podmiotów zobowiązanych do utrzymania cmentarza.

Porządki bez śmiecenia

Zwyczajowo przed Wszystkimi Świętymi wybieramy się na groby i je porządkujemy, wyrzucamy niepotrzebne znicze, kwiaty, polerujemy i czyścimy nagrobki. Często wiąże się to z produkcją dużych ilości śmieci, pamiętajmy jednak, że zaśmiecanie miejsc, które nie są do tego wyznaczone jest karalne. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Sprzedaż wiązanek i zniczy

Sprzedaż zniczy, kwiatów i wiązanek przed Świętem Zmarłych to już pewna tradycja, groby przystraja się i zapala się na nich znicze co ma wyraz bardzo symboliczny. Trzeba jednak wiedzieć, że do sprzedaży takiego towaru może okazać się potrzebna zgody właściciela terenu, na którym zostanie ustawione stoisko. Procedury uzyskiwania zgody i opłaty za nią mogą różnić się od siebie w poszczególnych miejscowościach. Nie powinno zaniechać się uzyskania zgody, gdyż np. sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez gminę stanowi wykrocznie. W myśl przepisu art. 603kodeksu wykroczeń Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Czy potrzebna jest działalność gospodarcza?

Nie zawsze konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej w celu sprzedaży towarów w sytuacjach okazjonalnych. Sprzedaż zniczy i kwiatów może zostać uznana za działalność nierejestrową, pod warunkiem, że zostaną łącznie spełnione trzy wymogi: należy być osobą fizyczną, która nie wykonywała w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej. Przychód, który można osiągnąć w ramach działalności nierejestrowej nie może w żadnym miesiącu przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. miesięczny przychód należny z działalności nierejestrowej nie może być większy niż 1125 zł.

HaloPrawo.pl już za jedne 50 pln pomoże Ci rozwiązać problem prawny. Zadzwoń (22 45 00 000), skorzystaj z porady „od razu” a zapłacisz za nią później.