Dodatek osłonowy

10 lutego 2022

W związku z rosnącymi cenami energii, gazu oraz żywności 17 grudnia 2021 r. została przyjęta ustawa o dodatku osłonowym, którego głównym zadaniem będzie wsparcie osób z niskim dochodem oraz zmniejszenie skutków ubóstwa energetycznego. Dodatek ten jest wypłacany przez gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które będzie wypłacane na gospodarstwo domowe, jeśli przeciętny dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie będzie przekraczał 2100 złotych w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1500 złotych w sytuacji gospodarstw wieloosobowych. O dodatek osłonowy mogą się ubiegać nie tylko właściciele mieszkań czy domów, ale także osoby je wynajmujące, a w skład gospodarstw wieloosobowych wliczane są także osoby pozostające w nieformalnym związku, wspólnie zamieszkujące.

Podstawową kwotą, na jaką mogą liczyć jednoosobowe gospodarstwa domowe to 400,00 złotych zakładając, że dochód w tym domostwie nie przekroczy 2100 złotych, w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego kwota świadczenia wyniesie 600,00 złotych przy założeniu, że przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczy 1500,00 złotych. W sytuacji gospodarstw 4-5 osobowych dodatek osłonowy wynosi 850,00 złotych przy identycznym kryterium dochodowym jak powyżej w przeliczeniu na mieszkańca. Ostatnią kategorią będą gospodarstwa 6 i więcej osobowe, które otrzymają kwotę 1150,00 złotych przy takim samym progu dochodowym jak w przypadku gospodarstw 2-3, 4-5 osobowych. Na wyższą kwotę dodatku mogą liczyć właściciele, użytkownicy nieruchomości, których głównym źródłem ogrzewania jest między innymi koza, kominek, piec kaflowy pod warunkiem, że ten system ogrzewania został wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatkowo należy wspomnieć, że jeśli nawet jakieś gospodarstwo przewyższa powyższe pułapy dochodowe, jej członkowie mogą liczyć na wypłatę tego świadczenia w kwocie pomniejszonej o kwotę, która przekroczyła te limity. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20,00 złotych, co w praktyce oznacza, że jego wysokość nie może być niższa niż ta kwota.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy miejsca zamieszkania lub też zdalnie przez Internet, jednak należy pamiętać, że w przypadku składania tego dokumentu w formie elektronicznej trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym profilem zaufanym. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji przez burmistrza czy prezydenta miasta, natomiast przy odmowie, czy uchyleniu wniosku wydanie decyzji jest obligatoryjne. Dodatek osłonowy jest wypłacany na podstawie wniosku, który można złożyć albo do 31 stycznia, albo do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch ratach. Pierwszą do 31 marca, a drugą do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek do 31 października, będą mogli liczyć na wypłatę środków w jednej racie również do 2 grudnia 2022 r. Dochód, jaki będzie brany pod uwagę w przypadku osób, które złożą wniosek do końca lipca to 2020 rok, a dla pozostałych, którzy zawnioskują o to świadczenie w terminie od 1 sierpnia do 31 października, będzie liczony na podstawie danych z 2021 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Dz.U.2022.1 z dnia 2022.01.03