10 działań antykryzysowych dla firm w drugiej fali pandemii

23 listopada 2020

Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Przygotowuje pakiet pomocowy, który ma pozwolić firmom przetrwać drugą falę epidemii Covid-19. Nowe regulacje muszą jednak przejść drogę legislacyjną, część rozwiązań musi także zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Planowane wsparcie skierowane ma być do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed końcem 2019 roku, jest także uzależnione od profilu działalności (wg PKD). Część planowanego wsparcia ma działać z mocą wsteczną, od 1 listopada 2020 roku.

Przyjęte przez rząd działania antykryzysowe, które mają na celu ochronę miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorców, to:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) Rozwiązanie to przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi i polega na udzieleniu subwencji dla firm w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Rozwiązanie to także przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.
 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 30.06.2021 r. (wypłaty). Planowana jest zmianazasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże. Planowany termin: do połowy grudnia.
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuowane będą gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Planowane wsparcie wymaga konsultacji z Komisją Europejską odnośnie możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi oraz dla pozostałych branż.

 1. Dofinansowanie do zatrudnienia

Dla branż objętych restrykcjami sanitarnym kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

 1. Przedłużenie postojowego dla branż objętych restrykcjami.
 2. Zwolnienie ze składek na ZUSdla branż dotkniętych restrykcjami.
 3. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” Zwiększona zostanie kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 4. Polityka drugiej szansyAgencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw (dla firm w restrukturyzacji).
 5. Dofinansowanie leasingu
 6. Dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi Agencja Rozwoju Przemysłu po spełnieniu określonych warunków będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie to funkcjonuje od I fali pandemii.