Jak starać się o alimenty dla dziecka?

23 kwietnia 2018

Życie bywa skomplikowane. Zasadniczo to rodzice wspólnie są zobligowani do utrzymywania i wychowywania dziecka po równo. Jednak, gdy jedno z niech uchyla się od tego obowiązku i nie łoży na utrzymanie swojego potomka, drugi rodzic może wystąpić do sądu o przyznanie alimentów na rzecz dziecka.
Prawnicy HaloPrawo.pl podpowiadają 6 najważniejszych kroków, które należy przejść, aby starać się o alimenty dla dziecka.

Ważne obliczenia
Wstępnie należy obliczyć koszt utrzymania dziecka, zgromadzić dowody na poparcie swoich twierdzeń i rozliczyć wydatki po połowie na oboje rodziców. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia rat alimentacyjnych. Pamiętajmy również, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego, dlatego jeżeli drugi rodzic zajmuje się wyłącznie wychowaniem dziecka to jest to istotna informacja dla sądu.

Przygotowanie pozwu
Kolejnym krokiem jest sporządzenie pozwu. W pozwie należy wnieść o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka wskazując datę płatności oraz wysokość żądanych alimentów. Ponadto należ uzasadnić wysokość żądania i opisać sytuację majątkową rodzica i dziecka oraz drugiego rodzica, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Zabezpieczenie alimentów
Bywa, że tego typu sprawy toczą się naprawdę długo. Dlatego, w pozwie warto wnieść o zabezpieczenie alimentów do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Takie działanie ma na celu zapewnienie środków finansowych na czas trwania procesu. Postanowienie o zabezpieczeniu wydawane jest niezwłocznie, a rodzic, który dotychczas nie płacił na utrzymanie może być do tego zobowiązany. Istotne, aby prawidłowo uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wniesienie pozwu do sądu
Pozew do sądu należy wnieść w dwóch egzemplarzach łącznie z dowodami. Następnie Sąd przesyła rodzicowi pozwanemu odpis pozwu wraz z załącznikami, który ma prawo sporządzić odpowiedź na pozew, wskazując na swoje racje.

Rozprawa i dowody
Sąd wyznacza termin rozprawy, dopuszczane są dowody, o których dopuszczenie wnioskowały strony. Jeżeli któraś ze stron wniosła o przesłuchanie świadków, również sąd może wezwać ich na rozprawę. Odbyć się również może przesłuchanie stron.

Rozstrzygnięcie sprawy i ewentualne odwołanie
Końcowo, po rozpoznaniu sprawy Sąd wydaje decyzję. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć w terminie 7 dni od wydania wyroku wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie, a po jego doręczeniu w terminie 14 dni sporządzić apelację od wyroku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu alimentów lub podwyższeniu kwoty należnych alimentów – sprawdź usługę HaloPrawo.pl dla Ciebie. To szybka i profesjonalna porada prawna przez telefon za 50 PLN, która zapewni Ci wsparcie rzetelne wsparcie prawnika na każdym etapie Twojej sprawy.