Bez prawa jazdy na polskich drogach?

12 stycznia 2021

Na wiadomość o możliwości kierowania pojazdem bez prawa jazdy zapewne wielu kierowców czekało od dawna. Dla ostudzenia emocji dodajmy, że nie chodzi tu o to, aby każdy, nawet ktoś bez uprawnień, mógł legalnie kierować pojazdem. Sytuacja ta tyczy się jedynie takich kierowców, którzy już posiadają ważny dokument prawa jazdy. Dotychczas za brak takiego dokumentu „przy sobie” podczas kontroli kierujący pojazdem zostawał ukarany mandatem w wysokości 50 złotych.

Zmiany w przepisach weszły w życie dnia 5 grudnia 2020 r. Od tego dnia kierowcy na terenie naszego kraju nie muszą już obowiązkowo nosić w portfelu tego dokumentu. Weryfikacja uprawnień odbywa się przez system Centralnej Ewidencji Kierowców. Jeśli zaś kierowca chciałaby skorzystać z dodatkowej opcji, jaką daje mu ustawodawca, może zainstalować na swoim telefonie bezpłatną aplikację mObywatel. System ten bazuje na aktualnych danych znajdujących się w państwowych rejestrach. Prawo jazdy w telefonie czyli mPrawo Jazdy pojawiające się w aplikacji mObywatel ma też wiele dodatkowych zalet: na podstawie danych z tego programu kierowca może wynająć samochód lub wykupić polisę ubezpieczeniową. Co więcej, aplikacja może również służyć do monitorowania przez kierowcę jego licznika punktów karnych. W przypadku gdy kierujący pojazdem nie zdecyduje się na tego typu rozwiązanie może, w celu weryfikacji swoich danych uprawniających go do prowadzenia pojazdu, sprawdzić te dane na stronie gov.pl, w usłudze Sprawdź uprawnienia kierowcy. Tam po podaniu takich informacji jak imię i nazwisko, seria oraz numer prawa jazdy, nastąpi ustalenie uprawnień. Na ich podstawie kierowca będzie miał pewność, że dane są poprawne czyli zgodne z tymi w posiadanym dokumencie prawa jazdy.

Wśród dokumentów, których kierowca potrzebuje do poruszania się samochodem po polskich drogach, jest także obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa i dowód rejestracyjny. Od października 2018 roku te dwa dokumenty możemy pozostawić w domu. Oczywiście kierujący pojazdami nadal zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia OC, a także dowodu rejestracyjnego z aktualnym przeglądem technicznym pojazdu. Jednak w przypadku kontroli przez uprawnione do tego organy niezbędne dane będą ustalane na podstawie informacji znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów – CEPiK.

Jeżeli podczas rutynowej kontroli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości w pojeździe, dotyczące na przykład wymagań w zakresie ochrony środowiska lub porządku ruchu drogowego, dowód rejestracyjny zabierany jest w formie wirtualnej, a nie jak miało to miejsce do wejścia w życie wspomnianych przepisów w sposób fizyczny. Sam kierowca otrzyma pokwitowanie potwierdzające tą czynność. Zmiany te stanowią swego rodzaju ułatwienie, gdyż utracony dowód rejestracyjny kierowca będzie mógł odzyskać w dowolnej jednostce organu na terenie kraju, a nie tej konkretnej, która je zatrzymała.

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r