Cała Polska w czerwonej strefie

23 października 2020

W sobotę 24 października 2020r. Polska zostaje objęta strefą czerwoną.

W związku z tym od 24 października zostają wprowadzone nowe zasady i obostrzenia dotyczące funkcjonowania państwa. Obostrzenia te będą obowiązywać w całej Polsce.

Nowe restrykcje będą dotyczyć przede wszystkim:

 • ograniczenia przemieszczenia się osób powyżej 70 roku życia z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych,
 • podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) będzie mogło przebywać max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych,
 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych,
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • zawieszenie działania sanatoriów ,z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów,
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos.

Dla porównania do chwili obecnej zmiany dotyczyły:

 • ograniczenia liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę,
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych mogło uczestniczyć max. 10 osób,
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych),
 • lokale gastronomiczne mogły być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty mógł być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos,
 • ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Te obostrzenia, co do których nie zaszły zmiany, pozostają nadal aktualne.