COVID, strefa zielona, żółta, czerwona i powiaty zagrożone – co się zmieniło?

5 października 2020

Od kiedy w Polsce mamy stan epidemii, nieustannie zmieniają się nakazy i zakazy dotyczące poruszania się, organizowania imprez i innych zgromadzeń, zasłaniania ust i nosa, etc.

Za kilka miesięcy rozpocznie się okres jesienno-zimowy, a wraz z nim nieuchronnie nastąpi wzrost zachorowań na typowe dla tego okresu choroby, które w swoich objawach mogą znacząco przypominać objawy zakażeniem COVID-19. Podjęto w związku w tym decyzje, które z założenia mają ograniczyć rozpowszechnianie się zachorowań, a przede wszystkim zminimalizować ryzyko mnożenia się ognisk.

20 września weszła w życie decyzja o nowych restrykcjach, które z założenia mają ograniczyć rozpowszechnianie się zachorowań, a przede wszystkim zminimalizować ryzyko mnożenia się ognisk koronawirusa. Nowe zasady bezpieczeństwa, wprowadzane są w tych regionach kraju, w których wzrost zakażeń jest większy niż gdzie indziej.

Przypomnieć należy, że całe terytorium Polski podzielone zostało na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną oraz powiaty zagrożone. Identyfikacja odbywa się poprzez umieszczenie konkretnych powiatów w danej strefie. Zmiany te należy śledzić cały czas, gdyż o tym, czy dany powiat jest w danej strefie, decyduje wzrost zachorowań, a ten jest liczbą zmienną .

Zmiany dotyczą między innymi organizacji kongresów i wystaw - dotychczas organizacja była możliwa pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

W związku z nowelizacją w strefie czerwonej wprowadza się całkowity zakaz organizowania tego rodzaju imprez, w strefie żółtej obostrzenia pozostają bez zmian.

Ponadto, w zakresie organizowania kongresów i wystaw, dotychczas organizacja była możliwa, gdy w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m kw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

W związku z nowelizacją w strefie czerwonej wprowadza się całkowity zakaz organizowania tego rodzaju imprez, w strefie żółtej wprowadza się zmiany i obecniew miejscu odbywania się imprezy może znajdować się 1 osoba na 4 m kw powierzchni dostępnej.

Co do wydarzeń sportowych - nastąpiły zmiany w strefie czerwonej, gdzie nie dopuszcza się udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne mogą się jak dotąd odbywać w pomieszczeniach, ale pod warunkiem:

  1. a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  2. b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Po zmianach w czerwonej strefie istnieje zakaz organizowania w/w imprez. W przypadku strefy żółtej, liczba miejsc została zniżona do 25 %.

Dotychczas wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni organizowane były pod warunkiem:

  1. a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m kw,
  2. b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
  3. c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Obecnie strefa czerwona oznacza zakaz organizowania ww. imprez, natomiast w strefie żółtej limit wynosi 100 osób .

Wprowadzono także zmiany dotyczące uroczystości kościelnych. Dotychczas, jeśli wydarzenie religijne odbywało się w kościele, istniał jedynie obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Obecnie w strefie czerwonej wprowadzono limit w wysokości 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa. W strefie żółtej bez zmian.

Dotychczas, jeśli chodzi o wydarzenia religijne odbywające się na zewnątrz budynku, należało zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Obecnie w strefie czerwonej wprowadzono limity - 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu). W Strefie żółtej - bez zmian.

W naszej publikacji wymieniliśmy jedynie przykładowe zmiany wprowadzone w związku ze wzrostem zachorowań. Pełną listę wszystkich nowych obostrzeń odnaleźć można na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow.