e-zwolnienia lekarskie

28 listopada 2018

Już 1 grudnia w życie wchodzą e-zwolnienia lekarskie. Czy e-zwolnienia wymagają od pacjenta będącego pracownikiem dodatkowych działań? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Chociaż 1 grudnia 2018 r. to sobota i większość z nas nie pracuje, to musimy mieć świadomość, że od tego dnia całkowicie ulega zmianie informowanie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim i niezdolności pracownika do wykonywania pracy. Wprawdzie e-zwolnienia zostały uruchomione już w 2016 roku, ale dotychczas można było jednocześnie wystawiać je w wersji papierowej. Od 1 grudnia 2018r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna postać zwolnień lekarskich.

Zmiany nie wymuszają żadnych działań po stronie pracownika, ale już po stronie pracodawcy owszem. Do odbierania informacji o zwolnieniu lekarskim niezbędny jest profil na PUE ZUS. W PUE posiada się dostęp do danych osobowych i informacji ubezpieczeniowych, w niektórych wypadkach konieczna jest jednorazowa wizyta w jednostce ZUS i potwierdzenie tożsamości użytkowania konta PUE, na miejscu wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport, zatem warto zadbać o założenie profilu odpowiednio wcześnie – mamy jeszcze na to kilka dni. ZUS informuje, że w dniu 1 grudnia 2018r. jest do dyspozycji nie tylko lekarzy, którzy chcieliby zasięgnąć wiedzy, ale wszystkich pracowników i pracodawców.

Pracownik dzięki e-zwolnieniem (e-ZLA) będzie uwolniony od konieczności dostarczania do przedsiębiorcy papierowych zwolnień w terminie 7 dni od jego otrzymania, tak jak jest to obecnie.

Pracownik nie będzie musiał również przedkładać informacji o zwolnieniu w celu uzyskania zasiłku chorobowego. Wydane pracownikowi zaświadczenie lekarskie e-ZLA, pracodawca zobaczy na swoim profilu PUE ZUS. Jest ono dokumentem, na podstawie którego wypłaci pracownikowi zasiłek chorobowy.

Warto dodać, że poza lekarzem uprawnionym do wystawienia e-ZLA będzie asystent medyczny. ZUS informuje, że asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi mieć założone konto na PUE ZUS i musi zostać wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który będzie dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.

Pamiętaj, w każdym problemie prawnym pomogą Ci specjaliści prawni z HaloPrawo.pl. Zadzwoń 22 45 00 000 i miej „to” z głowy.