Europejskie święto Wymiaru Sprawiedliwości

24 maja 2021

Europejskie święto Wymiaru Sprawiedliwości przypada na 23 dzień maja. Ustanowienie tego dnia jako upamiętnienie rocznicy śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię. Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość, co wymaga sporej odwagi. Warto zatem doceniać niezawisłość i niezależność w każdym zawodzie prawniczym, nie wiadomo bowiem, którego dnia w naszym życiu dojdzie do sytuacji, w której nasz los będzie zależał od decyzji innej osoby.

Zgodnie z art. 175 Konstytucji RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Chociaż w ustawie w rzeczywistości brak definicji wymiaru sprawiedliwości z pewnością dookreślenie jego treści znajdziemy w orzecznictwie i doktrynie prawa.

Zważywszy na upamiętnienie sędziego Falcone, należy uznać, że dzień Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje z ścisłym związku, z konstytucyjnym prawem do sądu (art. 45 Konstytucji) gwarantującym każdemu prawo do sprawiedliwego sądowego rozstrzygnięcia spraw, w której w danej sprawie będzie orzekał sędzia nie pozostający pod naciskiem nikogo i niczego.