Firma bezpieczna w cyberprzestrzeni

5 października 2021

Celem każdego przedsiębiorcy jest zysk i ciągły rozwój swojego biznesu. Współczesne firmy przy realizacji swoich strategii nie boją się korzystać ze wszelkich udogodnień, jakie na tym polu daje komunikacja, promocja i przesyłanie danych za pośrednictwem internetu. Co jednak w przypadku, kiedy nasze przedsiębiorstwo pada ofiarą mocno aktywnej w ostatnich latach cyberprzestępczości? Działania hakerów, złośliwego oprogramowania, a nawet nieuczciwej konkurencji, która wykorzystuje internet do oczerniania naszego przedsiębiorstwa, może narazić naszą firmę na spore straty finansowe, a także doprowadzić do nadszarpnięcia czy utraty dobrej reputacji.

Oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach IT sprzedaż on-line, analiza danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, blockchain, automatyzacja i robotyzacja – zyskują na znaczeniu, lecz jednocześnie zwiększają ryzyko związane z cyberzagrożeniami. Dają ogromne pole do działań przestępczych.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest dziś niezbędne dla funkcjonowania całej gospodarki. W praktyce oznacza ono nie tylko zabezpieczanie techniczne systemów informacyjnych przed działaniami naruszającymi poufność, poprawność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług, ale także przygotowanie narzędzi prawnych, które umożliwiałyby zapobieganie atakom cybernetycznym i wspierały proces niwelowania ich skutków.

Istotnym obszarem ochrony przed cyberzagrożeniami jest przygotowanie i wdrożenie przez przedsiębiorstwo wewnętrznych procedur ułatwiajacych wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie i klasyfikowanie sygnałów dotyczących bezpieczeństwa, a następnie podejmowanie działań naprawczych, bądź też działań zmierzających do ograniczenia skutków incydentów, które miały już miejsce.

O ile wiedzy na temat aspektów technologicznych bezpieczeństwa w sieci szukać należy u specjalistów od cyberbezpieczeństwa, o tyle po wiedzę o niezbędnych w walce z zagrożeniami tego typu środkach prawnych sięgać należy do wyspecjalizowanych firm prawniczych, adwokatów i radców prawnych.

W przestrzeni prawnej zdefiniowane zostały następujące przestępstwa przeciwko ochronie informacji:

 • nieuprawnione uzyskanie informacji czyli hacking (art. 267 § 1 kk),
 • podsłuch komputerowy czyli sniffing (art. 267 § 2 kk),
 • niszczenie danych informatycznych (art. 268 a kk),
 • uszkodzenie danych informatycznych (art. 269 kk),
 • zakłócenie systemu komputerowego (art. 269 kk),
 • uruchomienie impulsów telefonicznych (art. 285 kk),
 • oszustwo popełniane za pośrednictwem Internetu (art. 286 kk),
 • oszustwo komputerowe (art. 287 kk),
 • paserstwo programu komputerowego (art. 293 kk),
 • spaming (art. 24 u.ś.u.d.e),
 • fałszerstwa dokumentów i podpisów oraz wyłudzenia kredytów.

Użytkownicy wirtualnego świata mają do dyspozycji narzędzia - w tym także prawne - do przeciwdziałania czynom lub do niwelowania skutków wszystkich wymienionych wyżej przestępstw. Warto skutecznie zadbać o przedsiębiorstwo, a w razie konieczności skorzystać z pomocy profesjonalistów i adekwatnych porad prawnych.