Hulajnoga elektryczna i cała na przód?

18 czerwca 2021

Ciepłe dni bardzo sprzyjają poruszaniu się innymi niż samochód środkami transportu. Pojazdy ekologiczne, a także jednoślady, to opcja chętnie dziś przez nas wybierana.

Bez względu jednak na panującą pogodę i to jakim pojazdem najchętniej poruszania się po mieście, miejmy na uwadze to, że 20 maja bieżącego roku uległy zmianie przepisy dotyczące praw i obowiązków osoby korzystającej z hulajnogi elektrycznej i deskorolki.

Zacznijmy od definicji. Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, wyposażony w kierownicę bez siedzenia i pedałów, służący poruszaniu się wyłącznie jednej znajdującej się na nim osoby. Kierujący taką hulajnogą zobowiązany jest do poruszania się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, z prędkością nie przekraczającą 20 km/h. W sytuacji gdy kierujący hulajnogą elektryczną nie ma możliwości poruszania się po wyżej wymienionych drogach ze względu na ich brak, dopuszczalnym jest, aby korzystał z jezdni, na której poruszają się pojazdy z prędkością nie większą niż 30 km/h. Ostatecznie, jeśli żadna z powyższych opcji nie jest możliwa, kierujący hulajnogą warunkowo może korzystać z chodnika dla pieszych, jednak musi przestrzegać kilku wytycznych, a mianowicie: musi ustępować pierwszeństwa przechodnim, dodatkowo nie może utrudniać ruchu pieszemu znajdującemu się na chodniku, a także musi poruszać się na hulajnodze elektrycznej z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Dodajmy, że na hulajnodze elektrycznej nie można przewozić pasażerów, zwierząt, a także poruszać się nią po spożyciu alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami na e-hulajnodze można poruszać się z ograniczoną prędkością, a wynosi ona 20 km/h.

Jeśli już wybierzemy się w podróż tego typu pojazdem pamiętajmy, że nie możemy go „zaparkować” gdziekolwiek. Hulajnogi, zarówno te z napędem elektrycznym, jak i te napędzane siłą mięśni, muszą być pozostawiane w wyznaczonym do tego miejscu. Wciąż istnieje jednak niewiele tego rodzaju specjalnych „parkingów”, więc gdy zamierzamy pozostawić na jakiś czas nasz środek transportu, możemy to zrobić na chodniku. Wymogiem jest, by hulajnoga stała - po pierwsze - równolegle do krawędzi drogi, a po drugie maksymalnie blisko tej krawędzi chodnika, który jest najbardziej oddalony od jezdni. Pozostawiony pojazd nie może ponadto blokować możliwości poruszania się pieszym. Przechodniom należy zostawić do swobodnego poruszania się minimum 1,5 metra szerokości chodnika.

Warto zwrócić uwagę na to kim są osoby uprawione do „kierowania” tego typu pojazdami. W przypadku młodzieży pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mogą oni poruszać się hulajnogą elektryczną na podstawie uprawnień takich, jak: karta rowerowa, prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób pełnoletnich takie dokumenty nie są wymagane. Z kolei dzieci przed ukończeniem 10 roku życia nie mogą poruszać się e-hulajnogami po wyznaczonych do tego pasch ruchu czy chodnikach, wyjątek stanowi tu jedynie strefa zamieszkania. Na jej terenie dzieci mogą korzystać z takiego sprzętu pod opieką osoby dorosłej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2021.450 t.