Jaka kolejność w szczepieniach przeciw COVID?

15 stycznia 2021

15 stycznia br. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Jednocześnie od 15 stycznia 2021r. rusza możliwość zgłoszenia chęci zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online.

Istotne, że zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Osoba chętna będzie mogła się zarejestrować w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla konkretnej grupy i osoba ta otrzyma e-skierowanie.

Szczepienie społeczeństwa w Polsce zostało podzielone na etapy i grupy. Kolejność szczepień poszczególnych grup została zaprezentowana w dokumencie o nazwie „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19” umieszczonym na stronie www.gov.pl. Dokument ten nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, jest dokumentem rządowym stanowiącym wytyczne dla szpitali. Zgodnie ze stanowiskiem wynikającym z Narodowej Strategii do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno - ekonomiczne i ryzyko transmisji.

ETAP 0

Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

ETAP I

 1. pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 2. osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
 3. służby mundurowe,
 4. nauczyciele

ETAP II

 1. osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia
 2. osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

ETAP III

Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Jak dokonać zarejestrowania?:

 1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
 2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 3. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień.

Jak dokonać zgłoszenia?:

 1. Wypełniając formularz, a następnie wysyłając go do systemu.
 2. Na adres e-mail, wskazany w formularzu, zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
 3. Należy zatwierdzić zgłoszenie.
 4. Z chwilą uruchomienia rejestracji na szczepienia dla konkretnej grupy, na adres mailowy zostanie wysłana informacja, o wystawionym e-skierowaniu.

Wówczas będzie można zarejestrować się na konkretny termin, zgodnie z wyżej opisaną procedurą dla zarejestrowania.