Kwarantanna graniczna

28 czerwca 2021

W związku z nadal panującą pandemią władze rekomendują spędzanie urlopu na terenie kraju, chociaż wyjazdy zagraniczne, jak wiadomo, nie są na szczęście zabronione. Planując wyjazd na urlop poza Polskę warto jednak zawczasu upewnić się na jakie trudności można natrafić, bo - potencjalnie - mogą one niestety zakłócić nasz długo wyczekiwany odpoczynek.

Obecnie wyjazd zagraniczny będzie się wiązał z pewnego rodzaju niedogodnościami. Po pierwsze zawsze powinnyśmy sprawdzać obostrzenia i zakazy obowiązujące w kraju, do jakiego planujemy się udać, a po drugie musimy koniecznie wiedzieć jakie wytyczne będą na nas czekać w momencie powrotu do kraju, przy przekraczaniu granicy. Podróżujący, który przyjeżdża do Polski z kraju należącego do strefy Schengen, będzie zobowiązany do odbycia 10 dniowej kwarantanny. Z odbycia kwarantanny może zostać zwolniona osoba, która jest zaszczepiona oraz taka, która przeszła zakażenie wirusem SARS-coV-2 - nie później niż na 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy z Polską. W obu przypadkach należy posiadać odpowiednie zaświadczenie czyli certyfikat potwierdzający ten fakt. Z odbycia kwarantanny są ponadto zwolnieni podróżujący, którzy posiadają negatywny test na obecność koronawirusa. Test musi być wykonany w czasie nie dłuższym niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy, a uznawany jego rodzaj to: test antygenowy lub PCR. Ostatnią możliwością, która może zwolnić z odbycia kwarantanny, jest posiadanie negatywnego testu, który został wykonany na terenie naszego kraju w czasie 48 godzin, łącznie z wprowadzeniem go do systemu informatycznego sanepidu od momentu przekroczenia granicy z Polską.

Podróżujący przybywający do naszego kraju spoza strefy Schengen ma obowiązek odbycia 10 dniowej kwarantanny. Może on zwolnić się z tego obowiązku na podstawie przeprowadzonego testu antygenowego bądź PCR, jednak wspomniany tekst musi zostać wykonany na terenie Polski i wprowadzony do systemu sanepidu w przeciągu 48 godzin od momentu przekroczenia granicy z Polską. Testy wykonane w krajach non-Schngen nie są akceptowane i nie zwalniają z odbycia kwarantanny.

Ponadto, z odbycia kwarantanny granicznej ze względu na wykonywanie określonej pracy, czy też odbywania nauki zwolnieni są między innymi: uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, studenci, medycy, którzy przyjeżdżający do Polski w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, kierowcy w transporcie międzynarodowym, sportowcy i członkowie ich sztabu.

Przykładowo: Od dnia 8 czerwca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są otwarte. Osoby chcące wjechać z Polski do Słowacji bez kwarantanny, zobligowane są do uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ i muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  1. posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 h
  2. wjeżdżają z Austrii, Czech, Polski lub Węgier i posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 24 h, wykonanym w jednym z tych krajów lub na Słowacji,
  3. posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyli zachorowanie na COVID-19,
  4. nie ukończyli 18 lat,
  5. posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a ponadto:
  • w przypadku dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), nie minęło więcej niż 90 dni od daty podania pierwszej szczepionki, a druga dawka tego szczepienia nie była jeszcze podana,
  • w przypadku zaszczepionych drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty podania pierwszej szczepionki
  • w przypadku jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia,
  • w przypadku zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) od dnia pierwszego szczepienia minęło nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja