Kwarantanna narodowa. Co to znaczy?

22 grudnia 2020

W opublikowanym w czwartek komunikacie rząd poinformował o nowych zasadach bezpieczeństwa podyktowanych koniecznością chronienia obywateli przed skutkami pandemii. Kwarantanna narodowa obowiązywać będzie w dniach od 28 grudnia 2020r. do 17 stycznia 2021r..

Oto najważniejsze obostrzenia wprowadzone przez rząd:

 • W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. obowiązywać będzie zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto w obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos. W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m.kw. w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 m.kw. W przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m.kw. może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m.kw.
 • Utrzymane zostały godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz prowadzenia działalności związanej z hotelarstwem. Usługi tego typu będzie można świadczyć jedynie w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych, dla osób wykonujących zawód medyczny, dla pilotów i załogi samolotów, dla kierowców wykonujących transport drogowy, dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy czy dyplomaci.
 • Zamknięte zostają stoki narciarskie, infrastruktura sportowa dostępna będzie tylko w ramach sportu zawodowego,
 • Wprowadzona zostaje 10-cio dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.
 • Wprowadzony zostaje zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.
 • Obowiązywać będą ograniczenia w transporcie zbiorowym: (50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych).
 • Obowiązywać będą ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2.
 • Ograniczony zostaje do max. 5 osób udział w zgromadzeniach. Do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Tak jak dotychczas, uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Wprowadzony zostaje zakaz organizowania wesel, komunii i konsolacji.,
 • Zamknięte zostają siłownie, kluby fitness i aquaparki,
 • Obowiązywać będzie ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2,
 • Zamknięte pozostają restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.
 • W noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się. Przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
 • W czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia obowiązują ograniczenia liczby gości, których możemy zaprosić, jest to łącznie maksymalnie 5 gości - poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.
 • Do 17 stycznia przedłużona została także praca zdalna urzędów. W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. W myśl rozporządzenia mogą jednak wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie poza urzędem.

Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.2316