Legalna praca cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii

18 czerwca 2020

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID19 wywróciło do góry nogami sytuację wielu firm, w tym między innymi tych, które zatrudniają w Polsce cudzoziemców. W sytuacji, gdy urzędy były nieczynne, a granice zamknięte, status cudzoziemca, którego legalny pobyt kończył się w okresie trwania epidemii, wydawał się niepewny.

Szczęśliwie dla przedsiębiorstw i ich zespołów nowe przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju tym zatrudnionym tu cudzoziemcom, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski.

Przedłużona została między innymi ważność zezwoleń na pracę, w tym na pracę sezonową, a także ważność oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy celem wykonywania pracy przez cudzoziemców do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni). Zawarte w Tarczy Antykryzysowej i prowadzone już w życie przepisy umożliwiają modyfikację warunków pracy pomimo, że pozwolenia na pracę dla cudzoziemca zostały wydane w oparciu o inne okoliczności. Istnieje zatem prawna możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy cudzoziemcowi oraz obniżenie mu wynagrodzenia czy skierowania do pracy zdalnej, podobnie jak innych pracowników. Nie ma tym samym konieczności wszczynania nowych postępowań.

Pracujący w Polsce obcokrajowcy nie muszą się zatem martwić wygaśnięciem ważności zezwoleń czy wiz. Na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej łatwiej zmienią też pracodawcę. Przepisy są także korzystne dla polskich pracodawców, którzy w przypadku braku złagodzenia regulacji mogliby mieć problem z utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia.