Najem okazjonalny

16 października 2019

Najem mieszkania to jedna z wielu form podreperowania budżetu domowego. Jeśli więc jesteś właścicielem nieruchomości albo zamierzasz kupić mieszkanie własnościowe z myślą o wynajęciu go - możliwe, że poniższa forma zawierania umowy z potencjalnym lokatorem zainteresuje także i Ciebie.

Chcesz szybko skorzystać z pomocy rzetelnego adwokata lub radcy prawnego? Usługi HaloPrawo.pl to doskonały wybór. Już za 50 PLN. Zadzwoń (22 45 00 000) i przekonaj się jakie to proste.

Najem okazjonalny funkcjonuje w prawie polskim od kilkunastu lat. Jego forma nieco różni się od standardowych umów tego typu. Najem okazjonalny ma służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemcy, czyli patrząc na wprost nie można jej zawrzeć z przedsiębiorcą.

Umowa = ochrona interesów

Ten rodzaj umowy charakteryzuje się również większą ochroną właściciela nieruchomości. Może on w łatwiejszy sposób eksmitować uciążliwego najemcę. Umowa najmu okazjonalnego jest obligatoryjnie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać informacje dotyczące stron umowy, wzmiankę odnoszącą się do danego lokalu – mieszkania, czyli na przykład liczbę pokoi ich rodzaj, stan techniczny mieszkania i urządzeń znajdujących się w nim.

Umowa może być zawarta na okres maksymalnie 10 lat i ta terminowość jest też cechą, która odróżnia ją od pozostałych umów tego rodzaju. Oczywiście z woli dwóch stron można ponownie zawrzeć kolejną umowę najmu okazjonalnego z tym, że ponownie na czas określony.

Umowa powinna zawierać oświadczenie dotyczące kwoty za wynajmowane lokum, dodatkowo powinny znajdować się w niej informacje dotyczące opłat dodatkowych takich jak prąd, gaz czy Internet. Wpisanie kaucji w umowie najmu jest jej składnikiem fakultatywnym to znaczy, że brak tego elementu nie wpłynie na ważność umowy.

Jednak warto zawrzeć zapis dotyczący kaucji, ponieważ to również w jakiś sposób chroni interesy właściciela nieruchomości. Wysokość kaucji nie powinna przekraczać sześciokrotnej wysokości opłaty za czynsz. Pieniądze pochodzące z kaucji właściciel może przeznaczyć na naprawienie uszkodzeń jakie poczynił lokator, a także stanowią one zabezpieczenie na wypadek, gdyby nie opłacał on czynszu.

Załączniki

Dodatkowo do umowy najmu należy dołączyć dokumenty, które uprawdopodabniają różnice pomiędzy umową najmu okazjonalnego, a zwykłą umową najmu zaliczamy do nich: oświadczenie lokatora o tym, że poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia wynajmowanego lokum na podstawie umowy najmu okazjonalnego, dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Celem uzupełnienia następuje także wskazanie przez najemcę lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać, gdyby doszło do sytuacji wprowadzenia procedury opróżniania mieszkania, a także oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące wyrażanie zgody na zamieszkanie w nim przez najemcę.

Zgłoszenie umowy

Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, a dokładniej do naczelnika takiego urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela mieszkania. Powinno odbyć się to w czasie 14 dni od momentu podpisania umowy.

Zakończenie umowy

Umowa tego typu kończy się w momencie upływu terminu na jaki została zawarta lub po okresie wypowiedzenia jaki został w niej podany. Jeśli zaś lokator nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości właściciel powinien dostarczyć mu żądanie opuszczenia lokum w formie pisemnej sygnowane urzędowo poświadczonym podpisem, w którym określa się termin opuszczenia lokum. Jeśli, zaś i ta droga nie pomoże, aby eksmitować lokatora wynajmujący musi złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który zwiera oświadczenie najemcy, co do kwestii podania się takiej egzekucji.

HaloPrawo.pl - skorzystaj teraz zapłać później! Nowoczesne porady prawne - dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 22 45 00 000.