Niewykorzystany urlop

23 kwietnia 2018

Chyba wszyscy kochają urlopy. Swoje „dni wolne” spędzamy w zależności od trybu życia mniej lub bardziej aktywnie, ale najważniejsze jest to, aby wypoczywać od codziennej pracy. Co jednak w przypadku, kiedy nie mogliśmy lub nie chcieliśmy wykorzystać wszystkich dni urlopowych przysługujących w danym roku kalendarzowym?

Pytania dotyczące urlopów mogą nurtować zarówno pracowników jak i pracodawców. Zapraszamy do zapoznania się artykułem ekspertów prawnych HaloPrawo.pl.

Liczba dni wolnych
Urlop to uprawnienie przysługujące pracownikowi, w zależności od stażu pracy. Wymiar urlopu wynosi 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat czy też 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Do końca września
Pracodawca jest powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jednak, jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w danym roku kalendarzowym, to przepisy nakładają obligatoryjnie udzielenie pracownikowi urlopu niewykorzystanego w terminie najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają stronom stosunku pracy pełnej swobody co do określenia tego „późniejszego” terminu na wybranie urlopu. Wskazaną datę należy uznać za najpóźniejszy czas wykorzystania zaległego urlopu. W przypadku, kiedy pracodawca nie chce udzielić zaległego urlopu do końca września następnego roku kalendarzowego to naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Potrzebna zgoda pracodawcy
Pracownik powinien wiedzieć, że urlopu zaległego nie może „udzielić” sam, w sytuacji, gdy nie zrobi tego Pracownik nie przychodząc do pracy bez wiedzy pracodawcy uznając, że właśnie wykorzystuje sobie zaległy termin, jest poczytywane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Jeśli masz wątpliwości w zakresie swojego urlopu sprawdź usługę „HaloPrawo.pl dla Ciebie”. Przedsiębiorcom polecamy natomiast porady prawne przez telefon – „HaloPrawo dla Biznesu”. Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem – 22 45 00 000.