Prawnik na wakacje: czy wiesz co zrobić gdy utracisz bagaż podczas podróży?

18 sierpnia 2020

Chwila nieuwagi wystarczy by strać z pola widzenia bagaż podczas wakacyjnych wojaży. Zdarza się, że to sam przewoźnik czegoś nie dopatrzy i nasz bagaż ginie. Poznajcie rady naszego eksperta prawnego – co zrobić, jeśli utracisz bagaż podczas podróży.

Porada eksperta:

Wyjeżdżając na urlop pomyślmy o rozszerzonym ubezpieczaniu na wypadek utraty bagażu. Ubezpieczenie takie z zasady jest rozszerzone o przypadki, w których bagaż zostanie uszkodzony lub dojdzie do jego zniszczenia w czasie podróży. Wiele ofert dotyczy też ubezpieczenia sprzętu sportowego czy aparatów i kamer rejestrujących nasze wakacje, dlatego, zanim wyjedziemy na wymarzony urlop, zróbmy rozeznanie rynku w tym temacie, a kiedy już jesteśmy ubezpieczeni - niezwłocznie poinformujmy w razie zajścia zdarzenia ubezpieczyciela o tym fakcie.

Ponadto, warto mieć świadomość, że w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu przepisy wynikające z rozporządzeń unijnych wyposażają pasażera autobusu lub autokaru w możliwość dochodzenia odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest obliczana zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym. Każdy maksymalny poziom odszkodowania przewidziany w prawie krajowym w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wynosi nie mniej niż 1.200 EUR na sztukę bagażu.

Oprócz odszkodowania - zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym - w utraty lub uszkodzenia bagażu w związku z wypadkami związanymi ze skorzystaniem z autobusu lub autokaru, pasażerowie powinni być uprawnieni do uzyskania pomocy w odniesieniu do swoich natychmiastowych praktycznych potrzeb w wyniku wypadku. Pomoc ta powinna objąć w razie konieczności pierwszą pomoc, zakwaterowanie, żywność, ubiór i transport.

Gdy już dojdzie do utraty bagaży zapoznajmy się z regulaminem obowiązującym u przewoźnika i zgłośmy mu zaistniałą sytuację. Zadbajmy o to, by otrzymać potwierdzenie zgłoszenia lub zróbmy to na piśmie.

Ustawa krajowa z kolei wskazuje, że przewoźnik odpowiada za przewożone przez podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli podróżny umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym. Jeśli przewoźnik utraci rzecz, zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania.

Również w przypadku utraty bagażu podczas przewozu samolotem, istnieje możliwość ubiegania się o rekompensatę. Wówczas należy wypełnić na lotnisku formularz, w którym należy wskazać krótki opis bagażu i jego zawartości oraz adres, na który powinno się go odesłać. Istotnym jest, aby pasażer dołączył kopię dowodu tożsamości, odcinek biletu oraz identyfikator bagażu (Baggage Tag), na podstawie których będzie uprawniony do rekompensaty.

Jeśli nie wiesz jakie masz prawa, gdzie zgłosić się o pomoc i z jakiej pomocy możesz skorzystać zadzwoń do Nas pod numer telefonu 22 45 00 000 – eksperci prawni Halo Prawo, czekają na Ciebie.

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,Dz.U.2020.8 t.j.