Prawnik na wakacje: czy wiesz jak postępować w przypadku nagłej choroby za granicą podczas wakacji?

27 sierpnia 2020

Jeśli jeszcze nie wyjechałeś na upragnione wakacje, pamiętaj o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a jeśli jeszcze jej nie masz, udaj się do najbliższego oddziału NFZ i wypełnij wniosek o wydanie karty. Trwa to chwilę i w zasadzie samą kartę możesz uzyskać od ręki. Karta stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Oznacza to, że w przypadku nagłego zdarzenia takiego jak nagła choroba, kolizja, kontuzja, które wymagają pomocy medycznej. Koszty takiej pomocy zostaną rozliczone na warunkach, tak, jak obywatel danego kraju, jeśli poszkodowany okaże kartę EKUZ.

Jeśli spotka Cię nieplanowana przykra przygoda udaj się do lekarza lub szpitala, które funkcjonują w ramach systemu ubezpieczenia powszechnego w danym kraju. Nie zapomnij okazać wówczas swojej karty EKUZ, możesz zostać poproszony także o okazanie dowodu tożsamości.

W pewien sposób, również jeśli okaże się to konieczne możemy zwrócić się o pomoc do konsula RP w danym kraju. Mowa tutaj o przypadkach losowych, wówczas pomoc konsula sprowadza się w przypadku wystąpienia obłożnej choroby do pomocy w transferze środków pochodzących od bliskich przebywających w kraju, które są niezbędne do umożliwienia choremu powrotu do kraju, czy w pierwszej kolejności poinformowania bliskich o zaistniałej sytuacji. Ponadto, pomoc konsula dotyczy wsparcia o charakterze informacyjnym, przykładowo gromadzi on informacje na temat zasad korzystania z opieki zdrowotnej na terenie państwa przyjmującego, listy podmiotów świadczących dany rodzaj usług zdrowotnych lub pomocy w poświadczaniu dokumentów urzędowych.

Jeśli nie wiesz jakie masz prawa i obowiązki, gdzie zgłosić się o pomoc i z jakiej pomocy możesz skorzystać zadzwoń do Nas pod numer telefonu 22 45 00 000 – eksperci prawni Halo Prawo, czekają na Ciebie.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U.2020.1398 t.j

DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, Dz.U.UE.C.2010.106.23