Prawnik na wakacje: czy zwracasz uwagę na symbole umieszone na kąpieliskach i akwenach wodnych?

22 września 2020

Upalne dni wciąż jeszcze trwają. Jeśli wybieramy się nad akweny wodne, warto wiedzieć, że na obszarach tych obowiązują reguły, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Również jeżeli wybieramy się na basen pamiętajmy, że w obiektach tego rodzaju obowiązują ścisłe regulaminy, a ich nieprzestrzeganie grozi nam przykrymi konsekwencjami.

Pamiętajmy, że kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych należy zażywać tylko w strefach do tego oznaczonych. Kąpiel w miejscu, w którym jest to zabronione, stanowi wykroczenie i jest zagrożona karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych na tym obszarze

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Wypoczywając wokół otwartych zbiorników zwróćmy uwagę na aspekty bezpieczeństwa, do których nawiązują konkretne znaki: znak "kąpiel zabroniona", znak "niebezpieczna głębokość wody", znak "kamieniste dno", znak "punkt medyczny”, znak "nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi". Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skorzystaj z Prawnika na Wakacje – zadzwoń pod numer telefonu 22 45 00 000. To bardzo proste – prawnicy dyżurujący codziennie od 8.00 -20.00 pomogą Załatwić Twoją Sprawę.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,Dz.U.2020.350

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, Dz.U.2012.286.