Prawnik na wakacje: jak reklamować niezgodność usługi turystycznej z wcześniejszymi uzgodnieniami i umową?

9 lipca 2020

Każdy z nas życzyłby sobie udanych wakacji i nie chodzi nam tutaj jedynie o wspaniałą pogodę, ale także o odpowiednie warunki pobytu, zgodne z wcześniejszymi ustaleniami i umową, jaką zawarliśmy z organizatorem (np. biurem podróży). Jeśli w pokoju brakuje dodatkowego łóżka, a hotel zapewnia tylko obiadokolacje zamiast dwóch odrębnych posiłków, za które zapłaciliśmy, bądź gdy w hotelu basen właśnie został zamknięty, a w Twoim pakiecie był zapewniony swobodny dostęp do strefy basenowej - masz pełne prawo zareagować.

Jakie prawa przysługują Ci w podobnej sytuacji? O tym ekspert prawny Halo Prawo.

Podróżny, który znalazł się w wyżej wskazanej sytuacji, ma prawo twierdzić, że doszło do niezgodności w wykonaniu usługi. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach przez niezgodność należy rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych. W takiej sytuacji ustawodawca zagwarantował, że podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Z kolei agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od podróżnego do organizatora turystyki. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat. Oczywiście najrozsądniej zgłosić je już w trakcie pobytu, albo zaraz po jego zakończeniu, być może jeśli podróżny zgłosi niezgodność bezpośrednio po jej stwierdzeniu, sprawę uda się rozwiązać jeszcze na miejscu, a urlop uda się uratować.

W sytuacji gdy jedziemy na wakacje na własną rękę i sami organizujemy nocleg w hotelu, hotelarz również jest związany ustaleniami co do ceny i właściwości pokoju i innych miejsc w hotelu. Jego odpowiedzialność w tym reguluje ustawa Kodeks Cywilny. Na podstawie art. 471 Kc przedsiębiorca oferujący usługi hotelarskie jako profesjonalista odpowiedzialny jest za nienależyte wykonanie zobowiązania, jak również jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. Jeśli zdecydujemy się złożyć reklamację na miejscu, powinniśmy to uczynić najlepiej na piśmie, do celów dowodowych. W samym piśmie powołujemy się na konkretne uchybienia. Wskazujemy na różnice w ofercie i wiążącej nas umowie w stosunku do stanu faktycznego czyli tego jak wygląda pokój czy sam hotel. Do dokumentu najlepiej załączyć materiały stanowiące dowód, np. zdjęcia. Już wówczas możemy zażądać aby hotel sprostał wymaganiom, albo obniżył cenę.

Jeśli będziesz na wakacjach i zaistnieje potrzeba pilnej porady prawnej w zakresie wysuwanych żądań, reklamacji, skontaktuj się z www.haloprawo.pl – pomożemy rozwiązać Twój problem. Zadzwoń pod numer telefonu 22 45 00 000 i opłacić usługę, w zamian eksperci prawni Halo Prawo – Adwokaci i Radcowie Prawni pomogą rozwiązać Twój problem.