Prawnik na wakacje: pokrzyżowanie planów wakacyjnych czyli kiedy pracodawca odwołuje nasz urlop

28 lipca 2020

Wakacje zaplanowane od co najmniej 6 miesięcy, wprawdzie nie przewidzieliśmy pandemii związanej z Covid-19, ale organizatorzy potwierdzili termin i zapewnili o środkach bezpieczeństwa, zapłaciliśmy brakujące koszty, teraz wystarczy, że pogoda będzie dobra i wydaje się, że nie tylko na wakacje będzie można pojechać, ale także powinny się nam bardzo udać , chyba, że ….. pracodawca odwoła nas z urlopu? Czy to jest możliwe, i czy jest to zgodne z prawem?

Ekspert Prawny Halo Prawo wyjaśnia:

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Przesunięcie urlopu

Przepisy pozwalają na przesunięcie terminu urlopu pracownikowi z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Przez użycie zwrotów „szczególne potrzeby pracodawcy” oraz „poważne zakłócenia toku pracy” ustawodawca ogranicza możliwość arbitralnego stosowania przez pracodawcę omawianej instytucji, chroniąc tym samym pracownika przed zakłócającymi jego plany zmianami terminu urlopu. Ważne, że dotyczy to tylko takich potrzeb pracodawcy, które nie były znane w czasie sporządzania planu urlopów.

Przyczyny uzasadniające przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy związane są najczęściej z wystąpieniem nieoczekiwanych, nieplanowanych w danym momencie zdarzeń lub okoliczności, takich jak konieczność usuwania awarii, kontrola i inne.

Odwołanie urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Koszty obejmują te wydatki, których pracownik nie poniósłby, gdyby nie został odwołany z urlopu. Nie są kosztami korzyści, które pracownik mógłby uzyskać (np. wykonując odpłatnie pracę na rzecz osoby trzeciej). Koszty obejmują także dodatkowe wydatki poniesione przez pracownika dotyczące wcześniejszego powrotu z urlopu jego rodziny. Ważne, że to na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia wysokości poniesionych kosztów.

Nie wszystkie sposoby odwołania pracownika są skuteczne

Skuteczne odwołanie pracownika z urlopu wymaga od pracodawcy złożenia jednoznacznego oświadczenia woli w sposób pozwalający pracownikowi zapoznać się z jego treścią (art. 167 § 1 w związku z art. 300 k.p. i art. 61 k.c.). Wymogu tego nie spełnia wysłanie przez pracodawcę wiadomości na prywatną skrzynkę mailową pracownika, zwłaszcza, gdy takiego środka komunikacji nie wykorzystywano wcześniej do komunikacji między stronami stosunku pracy. (Wyrok SN z 8.03.2017 r., II PK 26/16, OSNP 2018/4, poz. 43,).

Jeśli masz problem prawny, a jesteś właśnie na wakacjach – skorzystaj z prawnika na wakacje, wystarczy, że zadzwonisz pod numer 22 45 00 000, opłacisz usługę dostępu do pomocy prawnej a my Załatwimy Twoją Sprawę