Prawnik na wakacje: sprawdź co powinieneś wiedzieć jeśli zgubiłeś dokumenty podczas podróży!

24 sierpnia 2020

Każdy podróżny, który zgubił swój dowód osobisty, lub każdy czyj dowód został skradziony, a sytuacja miała miejsce podczas urlopu zagranicznego, powinien zgłosić ten incydent na policję, a nastąpienie do konsulatu RP kraju, w którym podróżny przebywa. Dodatkowo konieczne okazać się może zgłoszenie zaginięcia dowodu lub jego kradzieży w banku, co uniemożliwi ewentualne zaciągnięcie kredytu na podróżnego przez inną osobę. Odpowiednie organy wydadzą dokument zastępczy, który pozwoli zakończyć podróż, lub dokument podróży, który umożliwi powrót do domu.

Jeśli aktualnie podróżny przebywa w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, w którym nie ma polskiej ambasady, konsulatu zawodowego – podróżny ma prawo do pomocy konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw.

Do kradzieży czy zagubienia dokumentów może dojść zanim na dobre podróżny rozpocznie swoją wakacyjną przygodę czyli jeszcze przed np. dotarciem na lotnisko czy dworzec. Jeśli podróży nie ma dokumentu nie zostanie wpuszczony do samolotu, w przypadku podróży pociągiem takiej obawy nie ma, jeśli chodzi o kraje będące w strefie Schengen, ale nie oznacza to, że można podróżować bez dokumentu tożsamości. Wręcz przeciwnie, swobodne przemieszczanie się po krajach strefy Schengen, uwarunkowane jest posiadaniem ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Obywatele UE mogą przebywać w innym państwie członkowskim w celach turystycznych jedynie do trzech miesięcy.

W przypadku rezygnacji przymusowej z wyjazdu, przewoźnik nie zwróci podróżnemu kosztów biletu, w takiej sytuacji warto wcześniej wykupić ubezpieczenie obejmujące koszty rezygnacji z podróży. Ochroną ubezpieczeniową wówczas obejmuje się wycieczkę zakupioną w biurze podróży, ale również samodzielnie planowaną podróż.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, Dz.U.2020.195 t.j.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, Dz.U.2019.1844 t.j.