Prawo do wykorzystania bonu turystycznego

17 sierpnia 2021

W tym roku mamy wiele bardzo słonecznych i upalnych dni i jest to niemal idealna aura na wybranie się nad Bałtyk czy w okolice Zakopanego albo Beskidu Śląskiego. Każda podróż uczy nas oraz nasze pociechy czegoś nowego, począwszy od umiejętności nazwania szczytów górskich, które zwiedzamy, przez poznanie nieco innej, regionalnej kultury, aż po pewnego rodzaju aspekty społeczne jak nawiązywanie nowych znajomości.

W związku z tym, że do końca marca 2022 roku osoby posiadające bon turystyczny są zobowiązane do jego wykorzystania, być może są to ostatnie momenty na jego realizację, chyba, że ktoś jest miłośnikiem zimy, śniegu i wypoczynku o tej porze roku. Niemniej jednak, bon należy zrealizować do wskazanego terminu, natomiast w przypadku nie wykorzystania środków na nim zgromadzonych prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego wygasa. Na dzień dzisiejszy nie ma bowiem innych przepisów, które regulowałby kwestię środków po upływie terminu ich wykorzystania.

Przypomnijmy czym jest bon turystyczny: jest to pewnego rodzaju wsparcie zarówno dla rodzin posiadających niepełnoletnie dzieci, jak i dla branży turystycznej czy hotelarskiej, w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19. Bon funkcjonuje w obrocie od pierwszego sierpnia 2020 roku, a datą końcową jego ważności jest 31 marca 2022 roku.

Bon turystyczny przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia i na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy 500 plus. Wartość takiego bonu opiewa na kwotę 500 złotych, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego można otrzymać dodatkowy bon na 500 złotych czyli łącznie 1000 złotych. Bon nie podlega wymianie na pieniądze czy inne środki płatnicze. Dodatkowo środki te nie muszą być wykorzystane jednorazowo czyli można w zależności od potrzeb płacić kilkukrotnie, aż do wykorzystania przypisanej puli. Bonem tym można płacić za usługi turystyczne czy hotelarskie na terenie całego kraju.

Aby otrzymać bon należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na stronie zakładu ubezpieczeń. Rejestracji można dokonać za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy też za pomocą bankowości internetowej. Należy w tym celu wejść w odpowiednie zakładki - na początek tę o nazwie „ Ogólny”, potem „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”. Na samym końcu należy podać swój aktualny adres email oraz numer telefonu komórkowego. Po dokonaniu tych czynności osoba uprawniona otrzyma na numer telefonu czy na adres email unikalny 16 cyfrowy kod, z którego składa się bon turystyczny.

W przypadku, chęci płatności za jakąś usługę bonem należy podać numer – kod obsługi płatności, a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność, przesyłany na numer telefonu podanego podczas rejestracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz.U.2021.839 t.j.