Sprostowanie aktu stanu cywilnego

7 listopada 2018

Jeżeli w akcie stanu cywilnego (akt urodzenia, zgonu, małżeństwa) pojawiła się pomyłka, np. literówka w nazwisku albo w dacie zdarzenia, istnieje konieczność modyfikacji aktu. Musimy jednak pamiętać, aby zmiana była prawomocna należy jej dokonać zgodnie z procedurą prawną.

W akcie cywilnym nie możemy po prostu skreślić błędu a następnie wpisać poprawnej formuły. Sprawa jej nieco bardziej skomplikowana, ale Eksperci prawni HaloPrawo podpowiedzą Wam jak jej dokonać.

Podstawa prawna

Możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego została przewidziana w art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

Dokumentacja jest niezbędna

Akt stanu cywilnego można sprostować na podstawie dokumentu, który stwierdzi prawdziwość modyfikowanych, czyli:

  1. zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego;
  2. innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Jak i gdzie poprawić akt stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego może zostać sprostowany

  1. z urzędu
  2. na wniosek osoby, której ten akt dotyczy
  3. na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby, której ten akt dotyczy
  4. na wniosek osoby mającej w tym interes prawny
  5. na wniosek prokuratora.

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Do wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa wyżej tj. zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

A w razie problemów… Sąd

W przypadku gdy sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub też sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie tych dokumentów, sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Pamiętaj, że w razie problemu natury prawnej lub adninistracyjno - prawnej zawsze warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty w swoim fachu. Polecamy prawników www.haloprawo.pl Porada prawna już za 50 zł. Zadzwoń 22 45 00 000 i przekonaj się sam.