Strefa wiedzy

PKK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w szczegółowo określone ustawie. Zasadniczo środki zgromadzone stanowią własność uczestnika. Wprowadzany mechanizm oszczędzania w ramach PPK będzie istotnym instrumentem gromadzenia własnych oszczędności poszczególnych uczestników PPK w celu wykorzystania po zakończeniu przez nich aktywności zawodowej. W skrócie PPK ma służyć jako dobrowolny system długoterminowego oszczędzania.

Powiązane tagi