Strefa wiedzy

Kodeks Pracy - zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy pomiędzy stronami tj. pracownikiem i pracodawcą. Kodeks pracy reguluje między innymi kwestie związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców, wynagrodzeniami, urlopami, układami zbiorowymi, czy podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powiązane tagi