Nagroda jubileuszowa

11 grudnia 2018

Nagroda jubileuszowa jest rodzajem premii za wieloletnią sumienną i uczciwą pracę. Przepisy Kodeksu pracy bezpośrednio nie odnoszą się do kwestii związanych z tą nagrodą, uregulowania jej dotyczące można znaleźć na przykład w Ustawie o służbie cywilnej, czy też w Karcie Nauczyciela.

Nagroda jubileuszowa dotyczy określonych grup zawodowych między innymi przyznawana jest: nauczycielom, pracownikom samorządowym, pracownikom służby
cywilnej, górnikom, pracownikom bibliotek.

Zasady przyznawania nagród
Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia nagród określone są w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących konkretnych zawodów.

Wysokość premii
Wysokość przyznanej premii jest zależna od stażu pracy oraz od wysokości wynagrodzenia w chwili nabycia uprawnienia do przyznania jej. Do obliczenia stażu pracy
bierze się pod uwagę czas zatrudnienia, okres pracy w gospodarstwie jak i prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, nie wlicza się natomiast okresu pracy w przypadku prowadzenia własnej działal ności gospodarczej, oraz wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku pracowników samorządowych nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy wynosi 75% miesięcznego wynagrodzenia, po 25 latach stanowi ona wysokość 100% wynagrodzenia, następnie po 30 latach jest to 150%, kolejno po 40 latach premia wynosi 300%, a po 45 latachjest to 400% ostatniego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy prywatni
W sytuacji pracowników zatrudnionych u pracodawców prywatnych również istnieje możliwość otrzymania takiej nagrody jubileuszowej. Uregulowania jej dotyczące powinny być określone w regulaminie wynagrodzenia. Jednak to pracodawca decyduje, czy w ogóle, a jeśli tak to w jakim zakresie przyznaje wspomnianą premię.

Jeśli masz problem prawny i potrzebujesz pomocy prawnika przez telefon zadzwoń do HaloPrawo.pl - 22 45 00 000 i skorzystaj z porady prawnej już od 50 zł.