Strefa wiedzy

Pracownik- w myśl przepisów kodeksu pracy jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, wykonująca pracę w ramach stosunku prawnego na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w wyznaczonym czasie i miejscu za odpowiednim wynagrodzeniem.

Powiązane tagi