Badania lekarskie

6 września 2019

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków. Jednym z nich jest kierowanie swoich pracowników na badania lekarskie. Kwestie prawne w tym temacie wyjaśnia ekspert prawny HaloPrawo.pl

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest sprawą łatwą, więc w przypadku problemu prawnego warto poradzić się specjalisty. Dzięki HaloPrawo.pl możesz skonsultować wszelkie wątpliwości prawne szybko, rzetelnie i przez telefon - 22 45 00 000.

Po zatrudnieniu nowego członka załogi pracodawca jest zobowiązany do skierowania go na badania wstępne, następnie w czasie trwania stosunku pracy na badanie okresowe. Dodatkowo zatrudniający sytuacji, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, także jest obowiązany do skierowania go na badania kontrolne.

Badania wstępne

W pierwszej kolejności pracownicy są kierowani na badanie wstępne. Do grona tych osób zaliczamy pracowników przyjmowanych do pracy na podstawie umowy o pracę, pracowników młodocianych przenoszonych na stanowiska pracy oraz innych pracowników, którzy zostają przeniesieni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, albo warunki uciążliwe.

Badania wstępne nie obowiązują pracodawcy w przypadku, jeśli dany pracownik powtórnie zostaje zatrudniony, u tego samego podmiotu na stanowisko pracy jakie zajmował przed rozwiązaniem umowy albo na etacie, który obejmuje takie same warunki zatrudnienia, a od momentu zakończenia umowy nie minęło 30 dni.

Dodatkowo takie badania nie muszą być wykonywane, jeśli pracownik będzie zatrudniony co prawda u innego pracodawcy, aczkolwiek będzie on dysponował aktualnymi badaniami lekarskimi potwierdzającymi fakt, iż może wykonywać pracę na konkretnym stanowisku, a także będzie w posiadaniu skierowania na te badania. Na tej podstawie nowy pracodawca dokonuje weryfikacji, czy wcześniejsze badania dotyczące warunków pracy są tożsame z tymi, które on oferuje. Nadmienić trzeba, że również w tym wypadku nie może upłynąć więcej niż 30 dni odstępu między umowami.

Badania okresowe

Podczas trwania zatrudnienia w zależności od czasu zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska badania okresowe pracowników pracodawca jest zobowiązany wykonywać zgodnie z opisem wskazanym w orzeczeniu lekarskim. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, w rozporządzeniu podano zalecaną częstotliwość wykonywania badań.

Badania kontrolne

Badania kontrolne odbywają się, jeśli pracownik przebywa na L4 powyżej 30 dni. Podczas tych badań lekarz orzecznik analizuje, czy pracownik po przebytej chorobie może nadal wykonywać obowiązki na dotychczasowym stanowisku.

Podsumowanie i konsekwencje

Badania z reguły odbywają się podczas czasu pracy, a pracownik zachowuje za ten okres prawo do wynagrodzenia. Koszty za badania ponosi pracodawca. Pracodawca także wydaje skierowania do przeprowadzenia takich badań. Skierowanie powinny być wydane w dwóch egzemplarzach po jednym dla pracownika i zatrudniającego.Pracodawca musi przestrzegać terminów badań lekarskich, gdyż za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań grozi mu kara w wysokości od tysiąca co trzydziestu tysięcy złotych.

Przedsiębiorco, ułatw sobie życie i korzystaj z dostępnych usług prawnych przez telefon. HaloPrawo.pl dla Biznesu za jedyne 85 zł.