Wcześniejszy powrót do pracy z L4

27 lutego 2020

Czy jeśli pracownik „czuje się na siłach” i chce wcześniej wrócić do pracy z urlopu chorobowego to, czy pracodawca powinien dopuścić go do pracy, a jeśli tak, to jakie warunki powinny być spełnione przed jego powrotem do pracy?

Kto podejmuje decyzję dotyczącego tego, czy pracownik może wrócić do pracy, co w przypadku, gdy zdarzy się wypadek w pracy z udziałem takiego pracownika?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem i potrzebujesz pomocy w zakresie prawa pracy lub innej dziedziny prawa - polecamy usługi prawne HaloPrawo.pl Więcej na www.haloprawo.pl/pl

Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez pracodawcę, jeśli zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Za okres niezdolności do pracy trwający do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku osoby, która ukończyła 50 rok życia do 14 dni, wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, jeśli oczywiście jest spełniony warunek opisany powyżej. Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po ustalonym okresie, w przypadku pracownika etatowego termin ten wynosi 30 dni, a co do osób, które podlegają ubezpieczeniu dobrowolnie termin ten jest wydłużony do 90 dni.

Konieczne się badania
Wcześniejszy powrót do pracy ze zwolnienia chorobowego jest jak najbardziej możliwy. W przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy skierować go na badania kontrolne.

Natomiast w przypadku niedyspozycji pracownika w związku z chorobą, która trwała krócej niż okres 30 dni - nie zaleca się, aby wrócił do pracy samowolnie i bez badań. Zatrudniony sam nie powinien podejmować takiej decyzji, ponieważ wiązałoby się to zarówno z konsekwencjami dla niego jak i dla jego pracodawcy.

Nie zaleca się pracodawcy, aby bez wcześniejszych badań dopuszczał pracownika do pracy, gdyż to na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W sytuacji, gdyby zdarzył się jakiś wypadek z udziałem takiego pracownika to na nim głównie będzie spoczywać odpowiedzialność za to zdarzenie.

Bezpieczny powrót
W myśl przepisów, jeśli pracownik otrzymuje od doktora zwolnienie lekarskie powinien powstrzymać się od wykonywania pracy przez cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. Aby pracodawca mógł dopuścić pracownika do pracy przez końcem okresu zwolnienia chorobowego zatrudniony w pierwszej kolejności powinien udać się do lekarza, który po dokonaniu stosownych badań może wydać zaświadczenie, o możliwości wcześniejszego powrotu. Na podstawie opinii lekarza pracownik może spokojnie powrócić do pracy, nie martwiąc się o ewentualne skutki przerwania zasiłku, a pracodawca ma pełność, że zatrudniony jest do niej gotowy.

Wynagrodzenie
Po powrocie pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie za pracę, a za czas przebywania na L4 zostanie mu wypłacone 80% podstawy wynagrodzenia lub 70% za okres pobytu w szpitalu. Jedynie w kilku przypadkach pracownik może liczyć na 100 % świadczenia i ma to miejsce między innymi w przypadku, jeśli niedyspozycja pracownika wynika z ciąży lub powstała na skutek wypadku w drodze do pracy, lub też z niej.

HaloPrawo.pl - porady prawne przez telefon oraz interwencje prawnika w imieniu klienta. Zadzwoń i sprawdź ofertę -> 22 45 00 000.