Upał w pracy? Sprawdź, co warto wiedzieć

14 czerwca 2019

Gdy za oknami skwar, a temperatura w miejscu pracy wcale nie przynosi ulgi, śmiało można stwierdzić, że warunki pracy należą do szczególnie uciążliwych. Dowiedz się jakie prawa i przywileje przysługują pracownikowi, a jakie obowiązki i możliwości z racji upałów są po stronie pracodawcy.

Służby ratownicze napominają, że wysoka temperatura wymaga szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie. Prawo pracy również nie omija tego tematu dlatego pracodawca jest zobowiązany, aby zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Porada prawna już za 50 PLN. Poznaj możliwości HaloPrawo.pl i korzystaj z telefonicznych usług prawnych tylko gdy ich potrzebujesz. Zadzwoń 22 45 00 000.

Przede wszystkim – napoje!

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom napojów w następujących sytuacjach:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o

Napoje powinny być zimne i w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników w zależności od warunków wykonywania pracy. Dodatkowo, ważne, aby być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.

Zwrot pieniędzy za napoje jest niemożliwy

Przepisy stanowią, że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za napoje. Inaczej mówiąc pracodawca powinien spełnić dokładnie to świadczenie, które stanowi przedmiot zobowiązania i nie ma możliwości uwolnić się od niego w inny, zastępczy sposób.

Dobra temperatura do pracy

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy z uwzględnieniem metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania - przy czym nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 °C.

W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych, klimatyzacja nie może powodować przeciągów i wyziębienia pomieszczeń pracy.

Czy dress code dalej obowiązuje

Problematyka dress code’u, czyli tego jak należy ubierać się w miejscu pracy nie jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa. Jednak podstawę co do ingerencji pracodawcy w strój pracownika można wywieść z ogólnych przepisów dotyczących stosunku pracy.

Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. To ważne, bo jeżeli przykładowo dana branża wymaga zachowania określonych standardów w zakresie ubioru, pracodawca może tego wymagać od pracownika. Aspekty te powinny mieć odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych firmy, w zwyczaju danej firmy, odniesienia takie mogą także znaleźć się w samej umowie o pracę. Przestrzeganie dress codu wiąże się ponadto z takim obowiązkiem pracowniczym, jak dbanie o dobro firmy, który to obowiązek wynika wprost z kodeksu pracy – art. 100 § 2 pkt 4 k.p.

Pracownik nieprzestrzegający wymaganego stroju, powinien liczyć się z możliwością zastosowania wobec niego kary porządkowej, o ile rzeczywiście wymagania odzieżowe w danej firmie obowiązują i ma to odzwierciedlenie prawne w przepisach u danego przedsiębiorcy. Innymi słowy nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy może wiązać się z nałożeniem na niego kary upomnienia lub nagany.

W bardziej drastycznych przypadkach odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy dotyczącym organizacji i sposobu w wykonania umówionego rodzaju pracy, przyjmując, że zasady ubioru mieszczą się w tym pojęciu, stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Temperatura do pracy

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy z uwzględnieniem metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), przy czym nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 °C.

W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych, klimatyzacja nie może powodować przeciągów czy wyziębienia pomieszczeń pracy.

Skrócenie czasu pracy a upały

Pracodawca ma obowiązek, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli nie jest to możliwe powinien zorganizować czas pracy w sposób najmniej uciążliwy dla pracowników z uwzględnieniem zorganizowania dłuższych przerw lub skróceniem czasu pracy włącznie. Warto tu podkreślić, iż z tego tytułu pracownik nie może ponieść uszczerbku na wynagrodzeniu.

Bezpieczeństwo i pomoc

Na upały reagujemy niestety różnie, dlatego warto zadbać o zdrowie pracownika w szerszym znaczeniu. Dla przykładu, pozorne niegroźnie omdlenie może być przyczyną powstania wypadku przy pracy. Należy zatem zadbać o instruktaż postępowania w takich przypadkach. Istotne są też informacje o zimnych napojach dostępnych dla pracowników, kwestie klimatyzacji, dobrze zaopatrzona apteczka i aktualne kursy udzielania pierwsze pomocy.

Potrzebujesz błyskawicznej odpowiedzi na Twój problem prawny? Skorzystaj z usług prawnych HaloPrawo.pl Szybko, profesjonalnie, przez telefon porozmawiaj z prawnikiem już za 50 PLN.