Kiedy w pracy jest za zimno…

5 grudnia 2019

Hu, hu, ha – nasza zimna zła. Nadszedł grudzień i aura na zewnątrz nie zachęca na aktywności na świeżym powietrzu. W domu – miło, ciepło, herbata i kocyk, ale co zrobić, gdy temperatura w miejscu pracy nie pozwala na efektywne wykonywanie swoich obowiązków? Na to pytania odpowiada ekspert HaloPrawo.pl

Potrzebujesz porady prawne? Masz wątpliwość czy Twoje prawa jako pracownika są respektowane? Zadzwoń do HaloPrawo.pl i uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną przez telefon. Już za 50 pln.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków swoim pracownikom. Na jego barkach spoczywa również zagwarantowanie odpowiedniego stanu pomieszczeń dla pracowników. W szczególności pracodawca powinien zwrócić uwagę na odpowiednią temperaturę, oświetlenie, nasłonecznienie pokoi i hal jego firmy.

Konsekwencje złych warunków pracy

Jeśli pracodawca nie spełnia odpowiednich wytycznych musi liczyć się z konsekwencjami. Najważniejsze - jeżeli w pomieszczeniach nie panuje odpowiednia temperatura pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków. Informacja dotycząca powstrzymania się przez zatrudnionego od świadczenia pracy musi zostać niezwłocznie zgłoszona przełożonemu. Za ten czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w normalnej wysokości.

Pracownik może zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy, a ta w ramach swoich uprawnień może przeprowadzić kontrolę na terenie zakładu pracy. W przypadku odnotowania nieprawidłowości organ może ukarać pracodawcę mandatem, a także może skierować sprawę do sądu, który w ramach swoich kompetencji może wymierzyć karę grzywny nawet do 30 000 złotych. Jeśli Inspekcja Pracy w czasie kontroli stwierdzi, że w zakładzie pracy panują warunki bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników może nakazać zaprzestanie wykonywania prac na terenie firmy.

Odpowiednia temperatura

Zgodnie z przepisami okres grzewczy zaczyna się z początkiem listopada, a kończy z dniem 31 marca. Wówczas w zależności od wykonywanej pracy w pomieszczaniach może panować minimalna temperatura na poziomie nie niższym niż 18 stopni Celsjusza, jeśli w pokojach wykonywana jest lekka praca fizyczna. W sytuacji, gdy zatrudniony wykonuje pracę na produkcji, to w jego miejscu pracy powinna panować temperatura nie niższa niż 14 stopni Celsjusza.

Odnosząc się do prac wykonywanych na wolnym powietrzu w czasie mroźnych dni to tutaj przepisy nie precyzują żadnych zakazów z tym związanych. Jednakże, jeśli temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza pracodawca jest zobowiązany do zapewniania pomieszczenia, w którym to pracownicy mogą się ogrzać, ochronić się przed deszczem, śniegiem itp. Takie pomieszczenie nie może być mniejsze niż 8 m2, a na każdego z pracowników w najliczniejszej zmianie powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni. W takim miejscu powinna panować temperatura na poziomie co najmniej 16 stopni Celsjusza.

Jeżeli pracodawca nie może z jakiś przyczyn zapewnić ogrzewanego pomieszczenia to powinien zagwarantować stałe źródło ciepła w pobliżu miejsca wykonywania pracy przez swoich pracowników. Dodatkowo, jeśli pracownicy wykonują pracę na zewnątrz w systemie ciągłym pracodawca jest zobowiązany do zapewniania im ciepłych posiłków oraz gorących napoi, które powinny być podawane, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej 10 stopni.

Zadzwoń do HaloPrawo.pl (22 45 00 000) i uzyskaj błyskawiczną pomoc adwokata lub radcy prawnego. WIęcej na www.haloprawo.pl