Strefa wiedzy

Zasiłek opiekuńczy - jest to rodzaj świadczenie który przysługuje w następujących warunkach:

 1. Opieka nad dzieckiem które nie ukończyło 8 roku życia w określonych przypadkach:

- nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły do której dziecko uczęszcza

- konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej

- choroba niani bądź opiekuna który zajmuje się dzieckiem

- poród lub choroba małżonka lub rodzica Twojego dziecka,

- pobyt w szpitalu bądź w innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojego dziecka którzy stale opiekują się dzieckiem

 1. opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym które nie ukończyło 18 roku życia a zachodzą określone przesłanki:

- poród lub choroba małżonka lub rodzica Twojego dziecka którzy stale opiekują się dzieckiem

- pobyt w szpitalu lub w innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojego dziecka którzy stale opiekują się dzieckiem

 1. opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym które nie ukończyło 18 roku życia
 2. opieka nad chorym dzieckiem
  e. opieka nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci nie dłużej niż przez okres:

 1. 60 dni w roku kalendarzowym , jeżeli opieka dotyczy dziecka zdrowego do 8 roku życia lub chorego dziecka do 14 r.ż. w tym także dziecka niepełnosprawnego w tym wieku
 2. 14 dni w roku kalendarzowym jeżeli opieka dotyczy dziecka w wieku ponad 14 r.ż. lub innym chorym członkiem rodziny
 3. 30 dni w roku kalendarzowym jeżeli opieka odnosi się do dziecka chorego, niepełnosprawnego które ukończyło 14 a nie ukończyło 18 r.ż. bądź dziecka niepełnosprawnego które ukończyło 8 a nie ukończyło 18 r.ż. jeżeli w wyniku choroby, porodu albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica Twojego dziecka którzy stale opiekują się dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 1. w sytuacji gdzie posiadasz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 2. korzystania z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego
 3. tymczasowego aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności
 4. objęcie zwolnieniem lekarskim podczas którego wykonywana była praca lub zwolnienie wykorzystywane było niezgodnie z jego celem co stwierdzono podczas kontroli

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przyznawany jeżeli matka dziecka która pobiera zasiłek macierzyński w ciągu 8 tygodni po porodzie nie może opiekować się nowo urodzonym dzieckiem , wtedy ubezpieczony ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zatrudnienie bądź prowadzenie działalności gospodarczej musi zostać wtedy przerwane aby zaopiekować się dzieckiem.

Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy gdy

 1. ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu lub w innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem
 2. ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
 3. ubezpieczona matka dziecka porzuciła je

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Powiązane tagi