Strefa wiedzy

Opiekun prawny - jest to osoba której zadaniem jest reprezentacja i ochrona interesów prawnych innej osoby w sytuacji gdzie osoba ta wymaga opieki i jej potrzebuje. Opiekun powinien w ramach swoich obowiązków zadbać o majątek osoby oddanej pod opiekę oraz o podstawowe potrzeby życiowe. Na gruncie kodeks cywilnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jeżeli nie pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską ustanawia się opiekuna. Na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekę ustanawia się dla małoletniego. Opiekun może swoją opieką objąć więcej niż 1 osobę. Opieka nad rodzeństwem powinna być powierzona jednej osobie.

Powiązane tagi