Strefa wiedzy

Rodzice - podstawowa i najwcześniejsza relacja jaka tworzy się w rodzinie w momencie przyjścia na świat dziecka. Rodzice spokrewnieni są ze swoim dzieckiem w pierwszym stopniu w linii prostej. Są jego przodkiem a więc wstępnym. Możemy mówić o rodzicach biologicznych czyli rodzice faktyczni genetyczni, osoby od których dziecko bezpośrednio pochodzi. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.  

Powiązane tagi