Strefa wiedzy

Dziecko / Osoba niepełnoletnia- na gruncie kodeksu cywilnego i rodzinnego jest to sobą która nie ukończyła 18 lat.  Osoby do momentu ukończenia 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia do 18 roku życia dziecko posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, natomiast z chwilą ukończenia 18 roku życia niepełnoletni nie tylko staje się z mocy prawa pełnoletnim ale również nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Warto jednak nadmienić że każda osoba od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

Powiązane tagi