Zasiłek opiekuńczy

15 kwietnia 2019

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 – kiedy przysługuje? Jakie należy spełnić formalności?

Masz pytanie w zakresie prawa rodzinnego? Sprawdź ofertę HaloPrawo.pl i porozmawiaj z adwokatem lub radcą prawnym za 50 PLN. Szybko, bez wychodzenia z domu i profesjonalnie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  2. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  3. pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

Warto wiedzieć!

  • Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres: 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi.
  • Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
  • Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
  • Uzyskanie zasiłku wymaga złożenia odpowiedniego druku Z-15A
  • Konieczność złożenia oświadczania;
  • Jeśli zasiłek wypłaca ZUS - Dodatkowo niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku: Z-3 – jeżeli jesteś pracownikiem, Z-3b – jeżeli wykonujesz pozarolniczą działalność, jeżeli jesteś osobą współpracującą z osobą prowadzącą poza-rolniczą działalność albo jesteś osobą duchowną, Z-3a – jeżeli jesteś ubezpieczony z innego tytułu.

Masz prawny problem i chciałbyś uzyskać poradę prawną „od ręki”? To możliwe dzięki HaloPrawo.pl Zadzwoń 22 45 00 000 i przekonaj się jakie to proste.