Bezpieczne ferie

25 stycznia 2019

Nie ważne, czy „nasze dzieciaki” spędzają ferie w miejscu zamieszkania, wyjeżdżają, sami zapewniamy im rozrywki, czy też biorą udział w zorganizowanych formach rekreacyjnych. Zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Specjalista prawny HaloPrawo.pl przedstawia kilka rad, które pomogą o nie zadbać podczas zimowych wariacji. Jeśli masz pytanie do prawnika zadzwoń (22 45 00 000) i skorzystaj z porady prawnej już za 50 PLN.

Korzystanie z lodowiska

Przed skorzystaniem z dobrodziejstwa jakie daje nam zima i udaniem się na łyżwy, zapoznajmy się dla własnego bezpieczeństwa z regulaminem obiektu. Powinny się w nim znaleźć informacje o sposobie jego użytkowania, niezbędnym wyposażeniu do przyjemnej i bezpiecznej jazdy. Nie zapominajmy o kasku i ochraniaczach, które pomogą nam zaoszczędzić ewentualnych stłuczeń.

Pobyt w górach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności do:

  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • stosowania się do znaków nakazu i zakazu,
  • zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych.
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
  • bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Jazda na nartach i snowboardzie

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, ponadto obowiązują je tożsame obowiązki jak wobec osób przebywających w górach wskazane powyżej.

Warto pamiętać, że osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Niewywiązywanie się z obowiązujących przepisów może skutkować odpowiedzialnością, albowiem kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Niedopuszczalne jest również uprawianie narciarstwa czy snowboarding pod wpływem alkoholu czy środka odurzającego, za to również została przewidziana kara grzywny.

Korzystanie z zakrytego basenu

Podobnie jak w przypadku korzystania z lodowiska, zaleca się również zapoznanie z regulaminem krytej pływalni. Pływalnia zgodnie z przepisami to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Na pływalni obwiązują zasady obligujące osoby tam przebywające do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w tym np. stosowania się do znaków nakazu i zakazu czy zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności.

Jazda na sankach, organizowanie kuligu

O ile jazda na sankach nie jest zabroniona i chyba każdemu dziecku sprawi przyjemność, o tyle każdy rodzić powinien mieć świadomość, że nie każda aktywność z użyciem sanek jest przez przepisy prawa dozwolona. Warto wiedzieć, że przepisy o ruchu drogowym zabraniają kierującemu ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu, przepisy te stosuje się do drogi publicznej, za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat.