Strefa wiedzy

Mandat - jeden ze sposobów nakładania grzywny za wykroczenie. Postępowanie mandatowe w Polsce uregulowane jest przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu bądź może nie zapłacić kwoty grzywny. W takim przypadku organ którego funkcjonariusz nałożył karę występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Mandat może przybrać postać gotówkową w sytuacji w której ukarany bezpośrednio po wydaniu mandatu zapłacił funkcjonariuszowi, mandatu kredytowanego wydawanemu za potwierdzeniem odbioru, zaocznego. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a także inne wskazane organy gdy przepis ustawy tak stanowi. 

Powiązane tagi