Jak odzyskać składkę z ubezpieczenia OC?

16 stycznia 2020

Sprzedający samochód poza kompletem kluczyków, powinien przekazać kupującemu stosowne dokumenty, w tym polisę potwierdzają aktualne ubezpieczenie pojazdu. Podpowiadamy, co zrobić by nie stracić swoich pieniędzy z ubezpieczenia OC.

Na horyzoncie kłopoty? Zadzwoń do eksperta HaloPrawo.pl - 22 45 00 000. Skorzystaj z porady prawnej lub interwencji prawnika w Twoim imieniu i miej to z głowy - załatwimy Twoje sprawy.

Jeśli ubezpieczyłeś samochód a teraz planujesz jego sprzedaż istnieją sposoby żeby aby środki, króre przeznaczyłeś na polisę nie przepadły.

Dla przykładu możesz:

  • doliczyć kwotę polisy do ceny sprzedawanego pojazdu, lub
  • umówić się z nowym kupującym, że to on wypowie umowę z obecnym ubezpieczycielem i na własny rachunek zawrze nową polisę. Wtedy po upływie maksymalnie 30 dni można liczyć na odzyskanie choćby części opłaconej polisy. Warto zapamiętać, że przy takich ustaleniach to nowy nabywca powinien złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym oświadczenie o rezygnacji z umowy OC i na jego podstawie ubezpieczyciel po dokonaniu kalkulacji powinien ci zwrócić pozostałą część składki.

W planach... opłaty
Jeśli dopiero zamierzasz dokonać sprzedarzy samochódu ale termin opłacenia składki jest już bardzo bliski to interesującą opcją jest opłacenia ubezpieczenia na raty. Pozytywem takiego rozwiązania jest to, że nie trzeba opłacać całej składki, a nowy nabywca będzie zobowiązany do uregulowania kolejne raty.

Obowiązki wobec ubezpieczyciela
W każdym przypadku sprzedający jest zobowiązany do powiadomienia ubezpieczyciela w terminie do 14 dni od momentu jego sprzedaży. Brak zgłoszenia może spowodować nieprzyjemności, jeśli np. nowy właściciel samochodu będzie mieć kolizję.

Rekalkulacja
Dodatkowo, po takim zgłoszeniu towarzystwo ubezpieczeń dokona rekalkulacji składki polisy w stosunku co do osoby nowego właściciela pojazdu biorąc pod uwagę zarówno jego zniżki, wiek, czy okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem. Może to skutkować takim wyliczeniem składki, że nowemu nabywcy bardziej będzie się opłacała zmiana towarzystwa ubezpieczającego niż kontynuacja polisy w dotychczasowym. Wtedy sprzedający może na tym zyskać.

Nie tylko sprzedaż
Na odzyskanie składki można liczyć, gdy pojazd zostanie zezłomowany. Po wyjerestrowaniu samochodu w Wydziale Komunikacji, z dokumentem poświadczającym ten fakt należy udać się do towarzystwa ubezpieczeń, gdzie powinno się otrzymać zwrot części składki.


W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia została zawarta na odległosć (np. przez internet) istnieje prawo do wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni.


W sytuacji, gdy polisa uległa automatycznemu przedłużeniu a równolegle właściciel pojazdu zawarł nową umowę z innym ubezpieczelem również istnieje sposób, aby nie płacić podwójnych składek. Wtedy u ubezpieciela gdzie przedłużenia polisy dokonano automatycznie można złożyć stosowne wypowiedzenie.

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Dobrze trafiłeś - HaloPrawo.pl - załatwimy Twoje sprawy za Ciebie. Więcej na www.haloprawo.pl/pl