Szkoda całkowita

4 października 2019

Co w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel uzna, że na naszym pojedzie nastąpiła szkoda całkowita? Z czego wynika taka decyzja ubezpieczyciela i co dalej zrobić z uszkodzonym pojazdem?

Porada prawna za jedyne 50 pln - skorzystaj teraz, zapłać później. Korzystaj z telefonicznych usług HaloPrawo.pl zawsze kiedy potrzebujesz, zadzwoń - 22 45 00 000.

Ubezpieczyciel powinien uznać szkodę całkowitą w pojeździe, jeżeli uszkodzenia pojazdu są na tyle istotne, że nie uda się go naprawić albo gdy koszty jego naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu likwidacji szkody. W opinii ubezpieczyciela nie jest opłacalnym, aby naprawiać uszkodzony samochód, lecz w takim przypadku należy wypłacić poszkodowanemu kwotę odszkodowania pomniejszoną o cenę wraku pojazdu.

Szacowanie wartości rynkowej
Ubezpieczyciel na podstawie oględzin pojazdu dokonanego przez rzeczoznawcę szacuje wartość rynkową pojazdu sprzed kolizji oraz wartość pozostałego wraku. Odszkodowanie odpowiada różnicy powstałej z tych wyliczeń. Podstawią prawną takiego właśnie wyrównania szkody jest art. 363 k.c. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Jednak, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Reklamacja
Oczywiście poszkodowany nie musi zgadzać się z wyceną dokonaną przez ubezpieczyciela może odwołać się od jego decyzji z reguły termin w tym przedmiocie wynosi 3 lata. Zakład ubezpieczeń ma prawny obowiązek ustosunkowania się do złożonej reklamacji w okresie 30 dni od momentu otrzymania pisma, jednak ze względu na skomplikowanie sprawy termin ten może ulec przedłużeniu do 60 dni.

Co dalej z wrakiem?
W kwestii pozostałego wraku to zakład ubezpieczeń nie ma określonych przepisami tym zakresie stosowną ofertę. Kiedy jednak właściciel uszkodzonego pojazdu zdecyduje się na jego sprzedaż - nowy nabywca powinien pamiętać, aby mimo stanu pojazdu kontynuować ubezpieczenie OC, ponieważ zakup wadliwego samochodu nie zwalnia kupującego z obowiązkowego ubezpieczenia.

Inną drogą jest zezłomowanie powypadkowego samochodu odbywa się to w odpowiedniej stacji demontażu. Taka stacja wydaje zaświadczenie i na jego podstawie były właściciel pojazdu może złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie w wydziale komunikacji, ma na to 30 dni.

HaloPrawo.pl to wygodne i dostępne porady prawne. Nie musisz umawiać się na rozmowę w tradycyjnej kancelarii. Zadzwoń i natychmiast uzyskaj odpowiedź na nurtujące porady prawne -> 22 45 00 000. Adwokaci i radcowie prawni czekają na Twój telefon.