Tarcza 4.0: zaległy urlop w terminie wskazanym przez pracodawcę

3 lipca 2020

Nadeszły wakacje i warto przyjrzeć się przepisom dotyczącym urlopów, a zwłaszcza tak zwanych urlopów zaległych. Zmiany w tym zakresie wprowadza Tarcza Antykryzysowa 0.4 i jest to - mówiąc najkrócej - „pójście na rękę” pracodawcom. Przed wydarzeniami związanymi z COVID-19 zasady dotyczące udzielania urlopów pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę były raczej proste i zrozumiałe dla wszystkich. Przypomnijmy: zgodnie z art. 161 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcia urlopowe są możliwe, ale tylko wówczas, gdy pracownik złoży wniosek umotywowany ważnymi przyczynami o jego przesunięcie, albo kiedy przesunięcie terminu urlopu następuje z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, na przykład w przypadku gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Jednak przepisy jakie weszły w życie wraz tzw. Tarczą Antykryzysową 4.0 umożliwiają wysłanie pracownika na urlop w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Intencją wprowadzenia tego przepisu było założenie, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu, bo - jak wiadomo - obowiązują nas obostrzenia związane ze zdystansowaniem społecznym, ograniczona lub zawieszona jest działalność obiektów i usług turystycznych. Skutkiem tego stanu mogłaby stać się kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Liczmy się więc z tym, że termin naszego tegorocznego urlopu może zależeć nie tylko od nas samych i planujmy nasze wakacje ze szczególną rozwagą.