Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

23 lutego 2021

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podczas którego pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej, której udzielają profesjonaliści, w tym m.in. prokuratorzy, sędziowie, aplikanci i kuratorzy sądowi. Porady udzielane są w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Promowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości inicjatywa związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który w Polsce jest również wtedy obchodzony, na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Dz.U.2003.59.517

Dzień ten został szczególnie zaznaczony, uznając potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

O pomoc mogą zwrócić się osoby, które padły ofiarą przestępstw, ale także posiadające wiedzę o przestępstwach, dotąd nieznanych organom ścigania.

Zatem osoba szukająca pomocy może dowiedzieć się między innymi:

  • jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa,
  • jakie środki pomocy prawnej można wnosić w takich sytuacjach,
  • czy trzeba dostarczać dowodów,
  • kiedy i komu przysługują odpowiednie środki zaskarżenia,
  • jakie środki przedsięwziąć jeśli oprawca jest naszym domownikiem,
  • zagadnienia Niebieskiej Karty,
  • środki zabezpieczające
  • przymusowe lecenie odwykowe
  • przestępstwa internetowe i wiele innych.