Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki

5 sierpnia 2021

Podróżowanie w dobie pandemii nie należy do najłatwiejszych, ale jak mawiają „dla chcącego nic trudnego”. Oczywiście na chwilę obecną miłośnicy wycieczek zagranicznych muszą sprostać pewnym wymaganiom - zarówno, tym które dotyczą możliwości przekroczenia granicy z naszym krajem, jak i tym dotyczącym wjazdu na teren państwa docelowego. Zachęcamy, aby udając się na wakacje do innego kraju każdorazowo weryfikować przepisy dotyczące obostrzeń obowiązujących na danym terenie. Możliwe, że część osób nieco zniechęci się do podróżowania poza obszar naszego państwa, aczkolwiek na pewno miłośnicy poznawania innej kultury, religii, a nawet kuchni nie zostaną powstrzymani przez pewne formalne niedogodności. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych, biorąc pod uwagę panujące czasy oraz wychodząc na wprost oczekiwaniom klientów wprowadziły pewne modyfikacje w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla produktu ubezpieczeniowego związanego ze ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z wycieczki, dające klientom w określonych przypadkach możliwość odzyskania poniesionych środków.

Oczywiście ten rodzaj ubezpieczenia istniał już wcześniej i nie powstał w związku z pandemią, aczkolwiek niektórzy z ubezpieczycieli umieścili w zapisach umów pewne zmiany, które są stricte związane z panującą na świecie sytuacją i przypadkami zachorowań na COVID-19. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można wykupić oddzielnie lub jako rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego. Ten typ produktów daje klientowi ochronę w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży - w postaci możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.Trzeba tu wspomnieć, że polisę należy zawrzeć na określoną liczbę dni przed podróżą, a liczba ta jest zależna od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i zapisów OWU.

Do najczęściej przytaczanych powodów rezygnacji z wycieczki czy też jej przerwania, respektowanych przez większość ubezpieczycieli, należą między innymi: nieszczęśliwy wypadek lub nagła choroba, utrata dokumentów, która miała miejsce w wyniku kradzieży, przy czym skradziony dokument musi być powiązany z możliwością podróżowania czy przekraczaniem granic, na przykład może to być wiza, paszport, dowód tożsamości. Kolejno powodem rezygnacji może być zgon ubezpieczonego czy też osoby bliskiej lub poważne zdarzenie losowe. Niektórzy z ubezpieczycieli uznają jako uzasadniony powód do odwołania imprezy turystycznej także takie okoliczności, jak: komplikacje związane z ciążą, utratę pracy, wyznaczenie terminu na turnus w sanatorium, otrzymanie wezwanie do sądu, wyznaczenie przez uczelnię wyższą terminu na egzamin warunkowy, a nawet rozpoczęcie pracy - w przypadku osób bezrobotnych.

Jeśli ubezpieczony spełnia któreś z powyższych okoliczności uprawniających do rezygnacji z wycieczki lub jeśli może się powołać na jakieś inne przyczyny znajdujące się w zapisach jego umowy, OWU, to w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeń będzie zobowiązane do pokrycia kosztów związanych z wyjazdem na podstawie obowiązującej polisy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2020.1740 t.j.