Ulga podatkowa dla osób młodych

21 sierpnia 2019

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmiany nią wprowadzone weszła w życie z dniem 1 sierpnia bieżącego roku. Jakie modyfikacje niesie ze sobą, kto może skorzystać z ulgi, w jakim wieku i jakie przesłanki muszą być spełnione?

Ta ulga jest dedykowana osobom młodym do ukończenia przez nie 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, oraz z umów zlecenia.

Skorzystaj teraz z usługi prawnej - zapłać później! Tak działa HaloPrawo.pl


Limity kwoty
W przypadku osób, które mają poniżej 26 lat i osiągają przychody z tych umów mogą one skorzystać z ulgi podatkowej do wysokości, która nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł. W związku z tym, że na chwilę obecną do końca roku pozostało kilka miesięcy kwota ta wynosi 35 636,67 zł. Dla ustalenia powyższych limitów istotna jest kwota brutto podana na umowie o pracę, czy umowie zlecenie. Dodatkowo należy podkreślić, że przy wyliczaniu przychodów należy uwzględnić wszystkie umowy wynikające ze stosunku pracy, czy ze zlecenia. Jeśli osoby młode w wyniku osiąganych przychodów przekroczą powyższe limity będą musiały się liczyć z tym, iż powstała nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach.


Forma ulgi uzależniona od roku
W sytuacji, kiedy zmiany te wchodzą w ciągu roku podatkowego to ulga ta będzie „rekompensowana” w rozliczeniu zeznania podatkowego za 2019 rok. Jednak istnieje także możliwość, że osoba zatrudniona, czyli podatnik złożył stosowne oświadczenie do pracodawcy - płatnika, że osiągnięte przez niego dochody będą w całości podlegały temu zwolnieniu, wówczas podatek ten nie powinien zostać pobierany.
Natomiast od 2020 roku oświadczenie takie już nie będzie potrzebne, ulga będzie uwzględniana na etapie obliczania zaliczek na podatek.


Jeżeli podatnik będzie otrzymywał jedynie przychód zwolniony z opodatkowania nie będzie musiał składać rocznych deklaracji podatkowych.


Podsumowanie
Podsumowując - wprowadzenie, tej ulgi jest jak najbardziej korzystne dla osób młodych. Jeśli bralibyśmy pod uwagę rok obecny, gdzie minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250,00 zł, to kwota ulgi będzie wynosić 133 zł. Od przyszłego roku osoby zainteresowane nie będą musiały składać do pracodawcy żadnych pism czy oświadczeń, bo kwota ta nie będzie pobierana.


Zwolnienie mówi tylko o kwestii wynagrodzenia, w związku z czym nadal opodatkowaniu będą podlegać między innymi: zasiłek chorobowy, macierzyński, czy dla osób bezrobotnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Nie czekaj, aż będzie gorzej... zadzwoń do prawnika HaloPrawo.pl (22 45 00 000) - skorzystaj teraz - zapłać później.